zaaf
zabit,-pti
zabita
zabitname
zabit
zabitan
zabitlik,-gi
zaç
zaç yagi
zade
zadegân
zadegânlik,-gi
zafer
Zafer Bayrami
zafiyet
zag
zaganos
zagar
zagara
zagarci
zagarlik,-gi
zagci
zagcilik,-gi
zaglama
zaglamak
zaglanma
zaglanmak
zagli
zahir
zahirde
zahire
zahiren
zahirî
zahit,-di
zahitik,-gi
zahmet
zahmet etmek
zahmetli
zahmet olmak
zahmetsiz
zahmetsizce
zahter
zail
zail olmak
Zaire
Zaireli
zait,-di
zakkum
zakkumgiller
zakkumlasma
zakkumlasmak
zakkumlu
zalim
zalimane
zalimce
zalimlik,-gi
zam,-mmi
zaman
zaman asimi
zaman ayarli
zaman belirteci
zaman bilimi
zaman bilimsel
zaman birimi
zamandas
zaman dizini
zamane
zamane adami
zamane çocugu
zaman eki
zamaninda
zamanla
zamanlama
zamanlamak
zamanli
zamanli zamansiz
zamansiz
zaman tüneli
zaman zaman
zaman zarfi
zamazingo
zambak,-gi
zambakgiller
Zambiya
Zambiyali
zamir
zamk
zamk agaci
zamk akasyasi
zamk hastaligi
zamkiarabî
zamkinos
zamkinos etmek
zamklama
zamklamak
zamklanma
zamklanmak
zamkli
zamkli kâgit,-di
zamlanma
zamlanmak
zamli
zamsiz
zamme
zammetme
zammetmek
zammi sure
zam paketi
zampara
zamparalik,-gi
zamparalik etmek
zam yapmak
zan,-nni
zanaat
zanaatçi
zanaatçilik,-gi
zanaatkâr
zanaatkârlik,-gi
zangirdama
zangirdamak
zangirdatma
zangirdatmak
zangirti
zangir zangir
zangoç,-cu
zangoçluk,-gu
zanka
zanli
zannetme
zannetmek zanneyleme
zanneylemek
zannolunma
zannolunmak
zaparta
zaping
zaping yapmak
zappino
zapt
zapt etmek
zaptiye
zaptiye memuru
zapturapt
zar
Zara (ilçe)
zarafet
zarar
zarar etmek
zararina
zarar kesme
zararli
zararsiz
zarci
zar etmek
zarf
zarfçi
zarfçilik,-gi
zarf-fiil
zarf-fiil grubu
zarfinda
zarflama
zarflamak
zarflanma
zarflanmak
zarfli
zargana
zarif
zarifane
zarifçe
zariflik,-gi
zari zari
zar kanatlilar
zarp,-bi
zarp etmek
zarpli
zarsi
zarta
zart zurt
zaruret
zarurî
zar zor
zat
zata mahsus
zaten
zatiâlileri
zatiâliniz
zati (zaten)
zatî
zat isleri
zatülcenp,-bi
Zatülkürsî (yildiz)
zatürree
zavalli
zavallilik,-gi
zaviye
zaviyevî
zayif
zayiflama
zayiflamak
zayiflatma
zayiflatmak
zayiflayis
zayiflik,-gi
zayif nahif
zayif sesli
zayif ünlü
zayi,-i
zayiat
zayiçe
zayi etmek
zayi olmak
zeamet
zeban
zebanî
zebanzet,-di
zebellâ
zebercet,-di
zebra
zebun
zebun etmek
zebunküs
zebunküslük,-gü
zebunlasma
zebunlasmak
zebunluk,-gu
zebun olmak
Zebur
zecir,-cri
zecren
zecrî
zecrî tedbir
zede
zedeleme
zedelemek
zedelenis
zedelenme
zedelenmek
zedeli
zedesiz
zefir
zehap,-bi
zehir,-hri
zehir etmek
zehir hafiye
zehirleme
zehirlemek
zehirlenme
zehirlenmek
zehirli
zehirli gaz
zehirlilik,-gi
zehirli mantarlar
zehir olmak
zehirsiz
zehir zakkum
zehir zemberek
zehir zikkim
zehretme zehretmek
zehrolma
zehrolmak
zekâ
zekâ bölümü
zekâ düzeyi
zekâ geriligi
zekât
zekâ testi
zekâvet
zekâ yasi
zekâ yetenegi
zeker
Zekeriya sofrasi
zeki
zekice
zelil
zelil etmek
zelil olmak
zelve
zelzele
zem,-mmi
zemberek,-gi
zemberekçi
zemberek kutusu
zemberekli
zemberek otu
zembil
zembil otu
zemheri
zemheri zürefasi
zemin
zemin kat
zemin kati
zeminli
zeminlik,-gi
zemmetme
zemmetmek
zemzem
zemzem suyu
zen
zencefil
zencefilgiller
zencerf
zenci
zencifre
zencir
zencirek,-gi
zendost
zendostluk,-gu
zengin
zengin erki
zengin etmek
zengin kafiye
zenginleme
zenginlemek
zenginlesme
zenginlesmek
zenginlestirme
zenginlestirmek
zenginlik,-gi
zengin olmak
zenne
zenneci
zennelik,-gi
zephiye
zeplin
zer
zeravent,-di
zerdali
zerde
zerdeçal
zerdeva
Zerdüst
Zerdüstçülük,-gü
Zerdüstî
zerk
zerk etmek
zerre
zerrin
zerzevat
zerzevatçi
zerzevatçilik,-gi
zevahir
zeval,-li
zevalî
zevalî saat,-ti
zevalsiz
zeval vakti
zevat
zevce
zevcelik,-gi
zevç,-ci
zeveban
zeveban etmek
zevk
zevk ehli
zevk etmek
zevkiselim
zevkiselim sahibi
zevklenme
zevklenmek
zevkli
zevksiz
zevksizlik,-gi
zevkusefa
zevzek,-gi
zevzekçe
zevzeklenme
zevzeklenmek
zevzeklik,-gi
zevzeklik etmek
zeybek,-gi
zeybek havasi
zeyil,-yli
zeyilname
zeyrek,-gi
zeyreklik,-gi
zeytin
Zeytinburnu'nu
(ilçe)
zeytinci
zeytincilik,-gi
zeytin dali
zeytin ezmesi
zeytingiller
zeytin güvesi
zeytin kurdu
zeytinli
zeytinlik,-gi
zeytin rengi zeytinsi
zeytinsi meyve
zeytin sinegi
zeytinsiz
zeytinyagi
zeytinyagli dolma
zeytinyagli fasulye
zeytinyagli sarma
zeytinyagli yemek, -gi
zeytunî
zibarma
zibarmak
zibidi
zibin
ziddiyet
zih
zihlama
zihlamak
zihlanma
zihlanmak
zihli
zikkim
zikkimlanma
zikkimlanmak
zilgit
zilgitlanma
zilgitlanmak
zimba
zimbalama
zimbalamak
zimbalanma
zimbalanmak
zimbalatma
zimbalatmak
zimbali
zimbali defter
zimbirdatma
zimbirdatmak
zimbirti
zimnen
zimninda
zimnî
zimpara
zimpara kâgidi
zimparalama
zimparalamak
zimparalanma
zimparalanmak
zimpara tasi
zimpara tozu
zindik,-gi
zindiklik,-gi
zingadak
zingildama
zingildamak
zingil zingil
zingirdama
zingirdamak
zingirdatma
zingirdatmak
zingirti
zingir zingir
zink
zip
zipçikti
zipir
zipirlik,-gi
zipka
zipkin
zipkinci
zipkinlama
zipkinlamak
zipkinlanma
zipkinlanmak
ziplama
ziplamak
ziplatma
ziplatmak
ziplaya ziplaya
zippadak
zipzip (bilye; yoyo)
zip zip
zipzip atlama
zircahil
zirdeli
zirh
zirhlandirma
zirhlandirmak
zirhlanma
zirhlanmak
zirhli
zirhli araç,-ci
zirhli balik,-gi
zirhli baslilar
zirhli birlik,-gi
zirhli güç,-cü
zirhli kuvvet
zirhli yayin
zirhsiz
zirildama
zirildamak
zirildanma
zirildanmak
zirilti
ziril ziril
zirlak,-gi
zirlama
zirlamak
zirlatma
zirlatmak
zirnik,-gi
zirtapoz
zirtapozluk,-gu
zirt firt
zirtlak,-gi
zirt pirt
zirt zirt
zirva
zirvalama
zirvalamak
zirzir (bosbogaz)
zir zir zit,-ddi
zit anlamli
zit kutup,-tbu
zitlanma
zitlanmak
zitlasma
zitlasmak
zitlik,-gi
zivana
zivanali
zivanali sigara
zivanali vida
zivanasiz
ziya,-i
ziypak,-gi
zibidi
zibidilik,-gi
zifaf
zifir
zifirî
zifirî karanlik,-gi
zifos
zift
ziftleme
ziftlemek
ziftlenme
ziftlenmek
zigot
zihaf
zihayat
zihin,-hni
zihin açikligi
zihin berrakligi
zihin bulanikligi
zihince
zihin hesabi
zihin jimnastigi
zihin karisikligi
zihinsel
zihin yorgunlugu
zihnen
zihnî
zihniye
zihniyet
zikiymet
zikir,-kri
zikredilme
zikredilmek
zikretme
zikretmek
zikrolunma
zikrolunmak
zikzak,-gi
zikzak dikisi
zikzakli
zikzak makinesi
zikzak yapmak
zil
Zile (ilçe)
zilhicce
zili
zilkade
zillet
zilli
zilli bebek,-gi
zilli masa
zilsiz
zilyet,-di
zilyetlik,-gi
zil zurna
zimamdar
zimmet
zimmî
zina
zincifre
zincir
zincirkiran
zincirleme
zincirleme isim
tamlamasi
zincirlemek
zincirleme kaza
zincirleme sifat
tamlamasi
zincirleme tepkime
zincirlenme
zincirlenmek
zincirli
zindan
zindanci
zindandelen
zindan etmek
zindan olmak
zinde
zinde kuvvet
zindelesme
zindelesmek
zindelik,-gi
zinhar
zir
zira
ziraat
ziraatçi
ziraatçilik,-gi
ziraî
ziraî isletme
zirkon
zirkonyum
zirve
zirve konferansi
zirve toplantisi
zirzop,-bu
zirzoplasma
zirzoplasmak
zirzopluk,-gu
zirzopluk etmek
zivircik,-gi
ziya
ziyadar
ziyade
ziyadelesme
ziyadelesmek
ziyadesiyle
ziyafet
ziyan
ziyan etmek
ziyankâr
ziyankârlik,-gi
ziyan olmak

ziyansiz
ziyaret
ziyaretçi
ziyaret etmek
ziyaretgâh
ziynet
zloti
Zodyak (burçlar
kusagi)
zoka
zom
zom olmak
zona
Zonguldak
zonklama
zonklamak
zonklatma
zonklatmak
zonk zonk
zoolog,-gu
zooloji
zoospor
zootekni
zor
zoraki
zor alim
zorba
zorbaca
zorbalik,-gi
zorbalik etmek
zor belâ
zorca
zorgu
zorgulu
zorla
zorlama
zorlamak
zorlamasiz
zorlanis
zorlanma
zorlanmak
zorlasma
zorlasmak
zorlastirma
zorlastirmak
zorlaya zorlaya
zorlayici
zorlayis
zorlu
zorluk,-gu
zorlukla
zorsunma
zorsunmak
zorunlu
zorunlu emeklilik,-gi
zorunluk,-gu
zorunluluk,-gu
zorunlu ögrenim
zorunlu sigorta
zorunlu tasarruf
zoru zoruna
zuhur
zuhurat
zuhur etmek
zuhurî
zuhurî kolu
zula
zula etmek
zula olmak
zulmet
zulmetme
zulmetmek
zulüm,-lmü
zum
zurna
zurnaci
zurnacilik,-gi
zurnapa
zurnazen
zübde
zücaciye
zügürt,-dü
zügürtleme
zügürtlemek
zügürtlesme
zügürtlesmek
zügürtlük,-gü
zügürt tesellisi
Zühal (Satürn)
Zühre (Venüs)
zührevî
zührevî hastalik,-gi
züht,-dü
zühul,-lü
zükâm
zül,-llü
zülâl,-li
Zülcelâl
zülfaris (çiçek)
zülfaruz (çiçek)
Zülfikar (Hz.Ali'nin
kilici)
zülfüyâr
zülüf,-lfü
zülüflü
zümre
zümre edebiyati
zümrüdî
Zümrüdüanka
zümrüt,-dü
zümrütlenme
zümrütlenmek
zümrütlesme
zümrütlesmek
zümrüt yesili
züppe
züppece
züppelesme
züppelesmek
züppelestirme
züppelestirmek
züppelik,-gi
züppelik etmek
zürafa
zürafagiller
zürra,-i
zürriyet
züyuf
züyuf akçe