Rab,-bbi
rabbanî
Rabbena
rabit,-pti
rabita
rabitali
rabitasiz
rabitasizlik,-gi
rabit siygasi
raca
raci,-i
raci olmak
racon
radansa
radar
radarci
radarcilik,-gi
radde
radika
radikal,-li
radikalizm
radon
radyan
radyasyon
radyatör
radyatörcü
radyo
radyoaktif
radyoaktif izotoplar
radyoaktiflik,-gi
radyoaktivite
radyobiyoloji
radyocu
radyoculuk,-gu
radyodifüzyon
radyoelektrik,-gi
radyo etkinligi
radyo evi
radyofoni
radyofonik,-gi
radyofonik ses
radyofoto
radyografi
radyogram
radyoizotop
radyokimya
radyolink
radyolog,-gu
radyoloji
radyometre
radyometri
radyometrik,-gi
radyoskopi
radyoteknoloji
radyotelefon
radyotelgraf
radyoterapi
radyum
raf
rafadan
Rafizî
Rafizîlik,-gi
rafinaj
rafine
rafineri
rafit,-di
rafting
rafya
ragbet
ragbet etmek
ragbetli
ragbetsiz
ragbetsizlik,-gi
ragm
ragmen
rahat
rahatça
rahat dösegi
rahat durus
rahat etmek
rahatlama
rahatlamak
rahatlatma
rahatlatmak
rahatlik,-gi
rahat olmak
rahatsiz
rahatsiz etmek
rahatsizlanma
rahatsizlanmak
rahatsizlasma
rahatsizlasmak
rahatsizlik,-gi
rahatsiz olmak
rahibe
rahibelik,-gi
rahim,-hmi (döl yatagi)
rahîm (koruyan, merhamet eden)
rahip,-bi
rahiplik,-gi
rahle
rahman
rahmanî
rahmet
rahmetli
rahmetlik,-gi
rahmetlik olmak
rahmetli olmak
rahne
raht
rahvan
rakam
rakamlama
rakamlamak
rakamli
raket
raki
raki bardagi
rakici
rakicilik,-gi
rakim
rakibe
rakik,-ki
rakip,-bi
rakiplik,-gi
rakipsiz
rakit,-di
rakkas
rakkase

  rakkasli

rakor
raks
raks aksagi
raks etmek
ralli
rallici
ram
ramak
ramazan
Ramazan Bayrami
ramazaniyelik,-gi
ramazan keyfi
ramazanlik,-gi
ramazan pidesi
ramazan topu
ram etmek
rami
ram olmak
ramp
rampa
rampaci
rampa etmek
rampalama
rampalamak
rampali
randa
randevu
randevucu
randevuculuk,-gu
randevu evi
randevulasma
randevulasmak
randiman
randimanli
rant
rantabilite
rantabl
rantiye
ranza
rap
rapor
raporcu
raporlu
raportör
raportörlük,-gü
rappadak
rap rap
rapsodi
rapten
raptetme
raptetmek
raptiye
raptiyeleme
raptiyelemek
raptiyelenme
raptiyelenmek
rasat,-di
rasatçi
rasathane
rasit,-di
raspa
raspaci
raspa etmek
raspalama
raspalamak
raspalanma
raspalanmak
raspa tasi
rast
rastgele
rast gelmek
rast getirmek
rast gitmek
rastik,-gi
rastikli
rastlama
rastlamak
rastlanma
rastlanmak
rastlanti
rastlasma
rastlasmak
rastlayis
rasyonalist
rasyonalite
rasyonalizasyon
rasyonalizm
rasyonel
rasyonel sayi
rase
rasitik,-gi
rasitizm
ratanya
ratip,-bi
raunt,-du
ravent,-di
ray
rayba
rayiç,-ci
rayiç fiyat
rayiha
rayihali
razaki
razi
razi etmek
razi olmak
razmol,-lü
re
reaksiyon
reaktör
realist
realite
realizm
reasürans
reaya
rebap,-bi
rebiyülâhir
rebiyülevvel
recep,-bi
recim,-cmi
recmetme
recmetmek
reçel
reçelci
reçelcilik,-gi
reçellik,-gi
reçete
reçeteli

  reçetesiz

reçine
reçineli
reçine yagi
redaksiyon
redaktör
redaktörlük,-gü
reddedilme
reddedilmek
reddetme
reddetmek
reddeyleme
reddeylemek
reddiye
reddolunma
reddolunmak
redevans
redif
redingot
redingotlu
redoks
redresör
redüksiyon
reel
reeskont
refah
Refahiye (ilçe)
refakat,-ti
refakatçi
refakat etmek
referandum
referans
refetme
refetmek
refik
refika
refleks
reflektör
reform
reformcu
reformculuk,-gu
refüj
regaip,-bi
Regaip Gecesi
Regaip Kandili
reglân
regülâtör
reha
rehabilitasyon
rehavet
rehber
rehberlik,-gi
rehberlik etmek
rehber ögretmen
rehin
rehine
rehin etmek
reis
reis bey
reis efendi
reisicumhur
reislik,-gi
reisülküttap,-bi
reji
rejim
rejim yapmak
reji odasi
rejisör
rejisörlük,-gü
rekabet
rekabetçi
rekabet etmek
rekâket
rekât
reklâm
reklâmci
reklâmcilik,-gi
reklâm filmi
reklâm isintisi
reklâm kusagi
rekolte
rekonstrüksiyon
rekor
rekortmen
rekortmenlik,-gi
rekreasyon
rektör
rektörlük,-gü
rektum
rekzetme
rekzetmek
remel
remi
remil,-mli
remilci
remiz,-mzi
rencide
rencide etmek
rencide olmak
rençper
rençperlik,-gi
rende
rendeleme
rendelemek
rendelenme
rendelenmek
rendeli
rengârenk,-gi
ren geyigi
renk,-gi
renk bilimi
renk cümbüsü
renkçi
renkgideren
renk körlügü
renk körü
renk küre
renkleme
renklemek
renklendirme
renklendirmek
renklenme
renklenmek
renkli
renkli basin
renkli film
renkli isitme
renklilik,-gi
renkli televizyon renkölçer
renk ölçme
renksemez
renkser
renksiz
renksizlik,-gi
renktas
renktaslik,-gi
renk yuvari
renyum
reomür
reorganizasyon
reosta
repertuvar
replik,-gi
reprodüksiyon
resen
resepsiyon
reseptör
resesif
resesyon
resif
resim,-smi
resimci
resimleme
resimlemek
resimlendirme
resimlendirmek
resimlesme
resimlesmek
resimli
resimlik,-gi
resimli roman
resimsi
resim yazi
resital,-li
resmen
resmetme
resmetmek
resmî
resmî dil
resmî elbise
resmigeçit,-di
resmî giysi
resmikabul,-lü
resmîlesme
resmîlesmek
resmîlestirme
resmîlestirmek
resmîlik,-gi
resmî nikâh
resmiyet
ressam
ressamlik,-gi
rest
restitüsyon
restoran
restorasyon
restore
restore etmek
resul,-lü
resülmal,-li
Resadiye (ilçe)
resit
resit olmak
resme
ret,-ddi
retina
retorik,-gi
reva
revaç,-ci
revak
revakiye
revalüasyon
revan
revani
revanici
reverans
revir
revis
revize etmek
revizyon
revizyoncu
revizyonculuk,-gu
revizyonist
revizyonizm
revnak
revnakli
revolver
revü
rey
reybî
reyhan
Reyhanli (ilçe)
reyon
reyting (degerlendirme)
rezalet
reze
rezede
rezeksiyon
rezeleme
rezelemek
rezene
rezerv
rezervasyon
rezidans
rezil
rezilce
rezil etmek
rezillik,-gi
rezil olmak
rezistans
rezonans
rih
rihdan
rihtim
riza
rizk
riayet
riayet etmek
riayetkâr
riayetsiz
riayetsizlik,-gi
rica
ricaci
rica etmek
rical,-li
ric'at
ric'at etmek
rik'a
rikkat,-ti
rikkatli
rimel
rimelleme
rimellemek
rimellenme
rimellenmek
rimelli
rina
ring
ringa
ring seferi
rint,-di
rintlik,-gi
risale
risk
ritm
ritmik,-gi
ritmli
ritmsiz
rivayet
rivayet birlesik zamani
rivayet olunmak
riya
riyakâr
riyakârlik,-gi
riyal,-li
riyala
riyaset
riyasiz
riyazet
riyazî
riyaziyat
riyaziye
riyaziyeci
riyolit
Rize
riziko
roba
robali
robot
robotik,-gi
robotlasma
robotlasmak
robotlastirma
robotlastirmak
robotluk,-gu
roda
rodaj
rodeo
Rodezya
Rodezyali
rodyum
roka
roket
roketatar
rokfor
rokoko
rol,-lü
rol yapmak
rom
Roma
Romali
roman
romanci
romancilik,-gi
romanesk
romanlastirma
romanlastirmak
Romanolog,-gu
Romanoloji
romans
romantik,-gi
romantiklik,-gi
romantizm
Romanya
Romanyali
romatizma
Romen
Romen rakamlari
rondelâ
rop,-bu
ropdösambr
rosto
rostoluk,-gu
rot
rota
rotasyon
rotatif
rotil
rotor
roza
rozbif
rozet
röfle
rölâns
rölânti
rölâtif
rölâtivist
rölâtivite
rölâtivizm
röle
rölyef
römork
römorkör
Rönesans
röntgen
röntgenci
röntgencilik,-gi
röntgenleme
röntgenlemek
röportaj
röportajci
röportajcilik,-gi
röprodüksiyon
rötar
rötarli
rötus
rötusçu
rötus etmek
rötuslu
rövans
ruam
ruba
rubaî
rubidyum
ruble
rubu
ruf
Rufaî
Rufaîlik,-gi
rugan
rugbi
ruh
ruhanî
ruhaniyet
ruhban
ruhbaniyet
ruh bilgini
ruh bilimci
ruh bilimcilik,-gi
ruh bilimi
ruh bilimsel
ruh çöküntüsü
ruh doktoru
ruhen
ruh göçü
ruh hastasi
ruh hekimi
ruh hekimligi
ruhî
ruhiyat
ruhiyatçi
ruhiyatçilik,-gi
ruh karmasasi
ruhlu
ruh ölçümü
ruh ötesi
ruh sagligi
ruhsal
ruhsat
ruhsatiye
ruhsatli
ruhsatname
ruhsatsiz
ruhsuz
ruhsuzlasma
ruhsuzlasmak
ruhsuzlastirma
ruhsuzlastirmak
ruhsuzluk,-gu
ruj
rujlama
rujlamak
rujlanma
rujlanmak
rulet
rulman
rulo
Rum
rumba
Rumca
Rumeli'yi
Rumelili
Rumen
Rumence
Rumî
Rumlasma
Rumlasmak
Rumlastirma
Rumlastirmak
Rumluk,-gu
rumuz
rumuzlu
rupi
Rus
Rusça
Ruslasma
Ruslasmak
Ruslastirma
Ruslastirmak
Rus salatasi
rustaî
Rusya
rutenyum
rutherfordyum
rutubet
rutubetlendirme
rutubetlendirmek
rutubetlenme
rutubetlenmek
rutubetli
rutubetsiz
ruz
ruzname
rübap,-bi
rücu,-u
rücu etmek
rücu hakki
rüçhan
rüçhan hakki
rüesa
rüfeka
rükû,-u
rükün,-knü
rüküs
rüküslük,-gü
rüstik,-gi
rüsum
rüsumat
rüsup,-bu
rüsva
rüsvalik,-gi
rüseym
rüst,-dü
rüstiye
rüsvet
rüsvetçi
rüsvetçilik,-gi
rütbe
rütbeli
rüya
rüyet
rüzgâr
rüzgâralti
rüzgârgülü
rüzgârlanma
rüzgârlanmak
rüzgârli
rüzgârlik,-gi
rüzgârsiz
rüzgârüstü