Plt (Platelet) nedir?

Plt yani Platelet, Trombositlerdir. Trombosit ise kan pıhtısının oluşumunda yer alan hücre parçalarıdır. Trombosit(kan pulcukları) kanın en küçük elemanlarıdır. Kemik iliğinde üretilirler. Kanamanın durdurulmasında rol oynarlar

Plt (Platelet) düşüklüğü nedir?

Normalde kanın 1 mm3’ünde 150.000-400.000 adet trombosit bulunmaktadır. Normal kanın 1mm3'ündeki Plt (Platelet) yani trombosit değeri 150.000'in altındaysa buna Plt (Platelet) yani trombosit düşüklüğü denir.

Plt (Platelet) yüksekliği nedir?

Normalde kanın 1 mm3’ünde 150.000-400.000 adet trombosit bulunmaktadır. Normal kanın 1mm3'ündeki Plt (Platelet) yani trombosit değeri 400.000'in üstündeyse buna Plt (Platelet) yani trombosit yüksekliği denir.

Plt (Platelet) değeri nedir?

Kandaki trombosit miktarını ifade eden değerdir.

Plt (Platelet) normal değerleri nelerdir?

0-3 yaş 130-400 K/mm3

4-5 yaş 180-510 K/mm3

6-12 yaş 160-510 K/mm3

13-15 yaş 170-405 K/mm3

>15 yaş 130-400 K/mm3

Plt (Platelet) bozukluklarında ortaya çıkan hastalıklar nelerdir?

Sağlıklı bir insandaki trombosit sayımı 250-500 x 109/L kan arasındadır.

Trombositopeni (düşük trombosit sayımı) ve trombositoz (yüksek trombosit sayımı) koagülasyon problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Kaba bir anlatımla, düşük trombosit sayımı kanama riskini yükseltirken, yüksek trombosit sayımı tromboz riskini yükseltir.

Düşük trombosit sayımına neler neden olmaktadır?

1- Trombositopeni

2- İdiopatik trombositopenik purpura

3- Trombotik trombositopenik purpura

4- İlaçlara bağlı oluşan trombositopeni Örneğin: heparine bağlı trombositopeni (HIT)

5- Gaucher hastalığı

6- Aplastik anemi

Trombosit disfonksiyonuna (fonksiyonda azalma veya yok olma) veya düşük sayıma neden olabilecek bozukluklar nelerdir?

1- Hellp sendromu

2- Hemolitik-üremik sendrom

3- Kemoterapi

4- Yüksek trombosit sayımına neden olabilecek bazı bozukuklar

5- Trombositoz

Trombosit adezyon (bağlanma-yapışma) veya agregasyonu (kümelenme) bozukluklarının bazıları nelerdir?

1- Bernard-Soulier sendromu

2- Glanzmann trombastenisi

3- Scott sendromu

4- Von Willebrand hastalığı

Trombosit metabolizması bozukluklarından bazıları nelerdir?

Düşük siklooksigenaz aktivite, konjenital (doğuştan) veya ilaca bağlı olabilir.Son Eklenen Kelimeler


  • Etamin nedir?
  • Dem nedir?
  • Deşifre nedir?
  • Fanatizm nedir?
  • Fedai nedir?
  • Depo nedir?
  • Devran nedir?
  • Füme nedir?
  • Fes nedir?
  • Eşref nedir?