Mkk nedir?

Mkk, Merkezi Kayıt Kuruluşu kelimelerinin kısaltmalarından oluşan bir kavramdır

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakları kayden izlemek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbirleriyle tutarlılığını kontrol etmek üzere kurulmuştur.

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi sürecinin yer aldığı kaydi sistem; Sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuk sistemidir.

Mkk'nın görevleri nelerdir?

1- Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek,

2- Kayıtların üyeler itibariyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme ilişkin düzenlemelere aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Kurulu'a bildirmek, sistemin güvenli çalışmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak,

3- Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede gizliliğini sağlamak,

4- Kurul tarafından Kanun'un 10/A maddesine göre kaydı tutulmasına karar verilen sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri yapmak, öngörülen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen araçların yönetime ilişkin haklarını kullanmak, mali haklarını kullanmak ve izlemek,

5- Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince Fon adına yapılması gereken işlemleri yapmak,

6- Kurul tarafından tedrici tasfiyelerine karar verilen aracı kurumların tasfiye işlemlerini Yatırımcıları Koruma Fonu adına ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

7- Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı, çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği işlemleri yapmak.

Dış Bağlantılar

Mkk resmi web sitesiSon Eklenen Kelimeler


  • Etamin nedir?
  • Dem nedir?
  • Deşifre nedir?
  • Fanatizm nedir?
  • Fedai nedir?
  • Depo nedir?
  • Devran nedir?
  • Füme nedir?
  • Fes nedir?
  • Eşref nedir?