Son Eklenen Kelimeler

 • Sensör nedir?
 • Sensör nedir?

  İnsanoğlu beş duyu organıyla dünyayı hissederek anlamaya çalışırken internet dünyası Web 2.0 ve yeni donanımlarla birlikte bize yepyeni duyu organları kazandırdı. İngilizce “sense” y

 • Senkronize nedir?
 • Senkronize nedir?

  Senkronize; Eşzamanlı olma, aynı anda olma gibi anlamlara sahiptir. Bilgisayar terimi olarak Senkronize; "Peryodik olarak değişen iki sinyal arasındaki faz ve frekans bakımından

 • Sempatik nedir?
 • Sözlükte "sempatik" ne demek?

  1. Cana yakın, sıcakkanlı, sevimli.2. Çok hoş, hoşa giden

  Cümle içinde kullanımı

  Geçende girdiğim dükkan da böyle sempatik bir yerdi. - B. Felek

  Sempatik kelime

 • Script nedir?
 • Script nedir?

  Herhangi bir program dilinde yazılmış uygulama parçalarının tümünün kodlarını içeren kod bütününe script adı verilmektedir. Herhangi bir programlama dilinden kasıt her programlama di

 • Rotary nedir?
 • Rotary nedir?

  Rotary; 23 şubat 1905 yılında aralarında Avukat Paul Harris ve üç arkadaşı, Kömür Tüccarı Silvester Schile, Maden Mühendisi Gustavus Loehr ve Tüccar Terzi Hiram Shorye bulunduğu bir

 • Röle nedir?
 • Röle nedir?

  Elektrik devrelerinde akım ve voltaj değerleri yardımı ile akım yolunu açıp kapatarak sistemin çalışma mantığını düzenleyen elektromekanik cihaz. Röle, prensip olarak bir veya birkaç ele

 • Rna nedir?
 • Rna nedir?

  Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. RNA pek çok önemli biyolojik

 • Sabır nedir?
 • Sözlükte "sabır" ne demek?

  1. Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç.2. Olacak ya da gelecek birşeyi telaş göstermeden bekle

 • Saçkıran nedir?
 • Saçkıran nedir?

  Kısaca saçkıran kıl üreyen bölgelerde kıllın belli miktarda çıkmaması hastalığıdır.Her ne kadar halk arasında ki adı Saçkıran ise de tıptaki adı Alopesi Areta’dır.Aslında daha çok sA

 • Tebdil nedir?
 • Sözlükte "tebdil" ne demek?

  1. Değiştirme

  Cümle içinde kullanımı

  Bazı Türkler oraya hava tebdiline giderler. - R. H. Karay

  Tebdil kelimesinin ingilizcesi

  change, alterationKöken: Arapça

 • Teferruat nedir?
 • Sözlükte "teferruat" ne demek?

  1. Ayrıntılar

  Cümle içinde kullanımı

  Mustafa Kemal teferruat ile uğraşmayı sevmezdi. - F. R. Atay

  Teferruat kelimesinin ingilizcesi

  n. detailsKöken: Arapça<

 • Tablo nedir?
 • Sözlükte "tablo" ne demek?

  1. Bez, tahta, kağıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlıboya, suluboya, pastel ya da karakalem resim; bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü.2. Birbiriyl

 • Tamsayi nedir?
 • Sözlükte "tamsayı" ne demek?

  1. Bir tümü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı.2. Kesirsiz sayı

  Tamsayı kelimesinin ingilizcesi

  n. whole number, integer • Süspansiyon nedir?
 • Süspansiyon nedir?

  Sarsıntıyı azaltmak için bünye ile zemin arasına, yastıklama görevi yapan, elastik elemanların meydana getirdiği mekanik bir düzen. Süspansiyonun en çok kullanıldığı saha otomobil

 • Şerh nedir?
 • Sözlükte "şerh" ne demek?

  1. Açma, ayırma; açık ve ayrıntılı anlatma.2. (bir anlatım ya da kitabı) açımlama, yorumlama.3. Bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap • Şimal nedir?
 • Sözlükte "şimal" ne demek?

  1. Kuzey • Tiptronik vites nedir?
 • Tiptronik vites nedir?

  Triptonik vites kimine göre konfor, kimine göre kolaya kaçmak olarak adlandırılır. Bazı otomobil kullanıcıları fazla yakıt yakmasından ötürü tercih etmezler. Triptonik diye

 • Tmsf nedir?
 • Tmsf nedir?

  Tmsf yani Tasarruf mevduatı sigorta fonu; Tasarruf mevduatının ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, BDDK tarafından kendisine devredilen bankaların yeniden yapılandırılması, mali bü

 • Tohum nedir?
 • Tohum nedir?

  Tohumlu bitkilerin çoğalmasında rol oynayan üreme ve yayılma organı. Döllenmeden sonra olgunlaşıp, gelişmiş tohum taslağı (ovulüm) ve içerisinde meydana gelen embriyondan ibarettir. Toh

 • Teveccüh nedir?
 • Sözlükte "teveccüh" ne demek?

  1. Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme.2. Güleryüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme

  Cümle içinde kullanımı

  O da benim gibi Avrupa görmüş ihtisas sahibi

 • Tevafuk nedir?
 • Sözlükte "tevafuk" ne demek?

  1. Birbirine uyma, uygun gelme • Teşvik nedir?
 • Sözlükte "teşvik" ne demek?

  1. İsteklendirme, özendirme

  Teşvik kelimesinin ingilizcesi

  n. encouragement, stimulation, incitement, instigation, countenance, exhortation, inducement, pull, pump

 • Tezhip nedir?
 • Sözlükte "tezhip" ne demek?

  1. Yaldız sürme, yaldızlama.2. Süsleme, bezeme

  Tezhip kelimesinin ingilizcesi

  illumination; gildingKöken: Arapça • Tımar nedir?
 • Sözlükte "tımar" ne demek?

  1. Yara bakımı; anadolu selçukluları ve osmanlılarda, belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen, yıllık geliri 3-20 bin akçe olan toprak.2. Ağaç bakımı.3. Bine

 • Tse damgası nedir?
 • Tse damgası nedir?

  Çeşitli malların üzerinde bulunan Türk standartları enstitüsüne ait bir damgadır. Aynı zamanda Tse belgesi yerinede geçmektedir. Malların standartlara uygun bir şekilde üretildi

 • Trojan nedir?
 • Trojan nedir?

  Trojan kötücül bir bilgisayar yazılımıdır. Kullanıcıların isteği olmadan bilgisayarlarına bulaşırlar. Trojan bulaşan bir bilgisayar "zombie bilgisayar" diye tabir edilir. Trojan bula

 • Totem nedir?
 • Sözlükte "totem" ne demek?

  1. Ongun5

  Totem kelimesinin ingilizcesi

  n. sacred emblem, representation of sacred object revered by clans and tribesn. totem, sacred emblem, representation of sacr

 • Uc nedir?
 • Sözlükte "uç" ne demek?

  1. Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası; bir uzaklığın son noktası.2. Uzun bir şeyin baş ya da son noktası; kabarık olan bir şeyin başı, tepesi.3

 • Ufo nedir?
 • Ufo nedir?

  Halk arasında uçan daire olarak da bilinen, mahiyeti ve özellikleri tam tespit edilememiş olan uçan gök cisimlerine verilen ad. İngilizcede "kimliği belirlenememiş uçan cisim" anlamına ge

 • Ud nedir?
 • Ud nedir?

  Saz, bağlama vb. çalgılar gibi inanılmaz güzel bir sesi olan telli Türk müziği çalgısıdır. Şekil olarak iri karınlı, kısa ve kıvrık saplı, kirişli ve mızrapla çalınan bir çalgıdır. Ud sö

 • Tüzel nedir?
 • Sözlükte "tüzel" ne demek?

  1. Tüze ile ilgili, tüzeye değgin, hukuksal, hukuki.2. Hükmi

  Tüzel kelimesinin ingilizcesi

  adj. incorporated, judical, juridical, legal, corporate, incorporate

  Be

 • Tuzelkisilik nedir?
 • Sözlükte "tüzelkişilik" ne demek?

  1. Tüzelkişinin durumu • Zanaatçı nedir?
 • Sözlükte "zanaatçı" ne demek?

  1. Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkar

  Zanaatçı kelimesinin ingilizcesi

  n. workman • Zeitgeist nedir?
 • Zeitgeist nedir?

  Zeitgeist, Almanca bir kelimedir "Zamanın Ruhu" anlamına gelmektedir. Zeitgeist bir dönemin entelektüel, kültürel, etik, politik ve belki dini atmosferini tarif etmede kullanılır.

 • Zeynep nedir?
 • Zeynep nedir?

  Zeynep, Arapça kökenli bir kız ismidir

  Zeynep "Değerli taşlar, mücevherler" anlamına gelmektedir.

  Zeynep kelimesi yine Arapça olan Zeyn-u Eb kelimesinden gelmektedir.

 • Yga nedir?
 • Yga nedir?

  Yga, Young Guru Academy kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Yga'nın amacı daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek için sosyal sorumlu liderler yetiştirmek'tir. Yga,

 • Yatırım nedir?
 • Yatırım nedir?

  Bir ülkede sermaye stokuna yapılan eklentiler. Yatırım milli gelirin arttırılması ve iktisadi büyüme amacıyla bir ülkede mevcut beşeri ve maddi sermayeye yapılan eklentileri ifade ede

 • Xps nedir?
 • Xps nedir?

  Xps (Ekstrude Polistren malzemeler); Hammaddesi polistren olan, balpeteği görünümünde olan, homojen hücre yapısına sahip binalarda ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan kö

 • Wap nedir?
 • Wap nedir?

  Cep telefonu, avuçiçi bilgisayarlar (pda) gibi mobil iletişim araçları için kablosuz cihazlarla bilgi ve hizmetlere ulaşarak, çift yönlü iletişim kurulması, dataların kablosuz cihazlar

 • Vurgu nedir?
 • Sözlükte "vurgu" ne demek?

  1. Konuşma ya da okuma sırasında bir hece ya da sözcüğün diğerlerinden daha baskılı söylenmesi

  Vurgu kelimesinin ingilizcesi

  n. accent, emphasis, decompression sick

 • Vtec nedir?
 • Vtec nedir?

  Variable valve timing and electronic lift control kelimelerinin baş harflerinden oluşan Vtec, "Değişken Zamanlamalı Supap Kontrol Sistemi" anlamına gelmektedir. Çeşitli marka otomobill

 • Veba nedir?
 • Sözlükte "veba" ne demek?

  1. Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücübir hastalık.2. Kimi hayvan hastalıklarına da veba denir

  Cümle içinde kullanımı

  Sığır veba

 • Veri nedir?
 • Sözlükte "veri" ne demek?

  1. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir uslamlamanın temeli olan ana öğe, data, done; bilişimde, olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli bi

 • Vibratör nedir?
 • Vibratör nedir?

  Vibratörler inşaatlarda kullanırlar. Vibratörler betonun kalıp içerisine boşluk kalmadan yerleştirilmesi için beton dökümü sırasında kullanılan titreşim üreten cihazlardır • Üreter nedir?
 • Üreter nedir?

  Böbrek; Omurgalılarda 2 tane fasulye biçiminde bulunan boşaltım organlarıdır. Üreterler ise böbrek ile idrar torbası arasında bulunan ve meseneye kadar uzanan yaklaşık 25-30 cm uzunl

 • Ünzile nedir?
 • Ünzile nedir?

  Ünzile Arapça kökenli bir kelimedir. Kız ismi olarak kullanılmaktadır. "İndirilmiş, inzal olunmuş" anlamında Kur’an’da geçen bir sözcük olarak bilinmektedir. Şebnem ferah, Sezen aksu

 • Vakar nedir?
 • Sözlükte "vakar" ne demek?

  1. Ağırbaşlılık

  Cümle içinde kullanımı

  Hepsi temiz, hepsi yeni giyinmiş askerin vakarı, efendiliği üstlerinden akıyor. - H. E. Adıvar

  Vakar kelimesinin ingilizcesi

 • Vaaz kürsüsü nedir?
 • Vaaz kürsüsü nedir?

  Vaaz kürsüsünü açıklamadan önce bilmiyenler için Vaaz nedir onu açıklayalım? Vaaz; Sözle iyiliğe teşvik, nasihat, öğüt İbadet yerlerinde dinin emir ve yasaklarının anlatılması

 • Ustgecit nedir?
 • Sözlükte "üstgeçit" ne demek?

  1. Trafik akışını kolaylaştırmak için bir yolun üstünden geçirilen köprü biçiminde yol

  Üstgeçit kelimesinin ingilizcesi

  flyover, overpass • Ulaşım nedir?
 • Ulaşım nedir?

  İnsan ve eşyanın bir yerden başka bir yere aktarılması. Medeniyet tarihinde ulaşım, insanların yaşayışında her zaman önemli bir yer almıştır. Eşya ve malların üretildikleri yerler dışı

 • Ups nedir?
 • Ups (Uninterruptible Power Supply ) nedir?

  Akşam evinizdesiniz işinizle ilgili çok önemli bir rapor hazırlıyorsunuz raporunuz tam bitecekken elektrikler gitti yada gidip geldi diyelim bilgisayarın

 • Uyak nedir?
 • Sözlükte "uyak" ne demek?

  1. Koşukta dizeler sonundaki eşsesli sözcük ya da aynı görevde olmayan ses bakımından benzeşen ek, kafiye

  Uyak kelimesinin ingilizcesi

  n. rhyme, end rhyme, rime, foo

 • Uyku apnesi nedir?
 • Uyku apnesi nedir?

  Uyku apnesi adındanda anlaşılacağı üzere bir uyku hastalığıdır. Yoğun tempoda çalışan insanlar akşam evlerinde birden bire uyukalırlar tabiri caizse nasıl uyuduklarının bile far

 • Uzlaşma nedir?
 • Sözlükte "uzlaşma" ne demek?

  1. Uzlaşmak eylemi, uyuşma

  Cümle içinde kullanımı

  Uzun mücadelelerden sonra taraflar arasında uzlaşma ümidi kalmayınca çiftliğin bana bırakılmasında bir ittifak mey

 • Ukala nedir?
 • Sözlükte "ukala" ne demek?

  1. Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse)

  Cümle içinde kullanımı

  Söyleyince de her zaman, vaaz vericilikle itham ediliriz, ukala tanınırız. - P.

 • Ütopya nedir?
 • Ütopya nedir?

  Ütopya; Tasarlayıcısı için bir ideal ya da karşı ideali temsil eden, düşünsel ve tutarlı bir toplum tasarısı anlamına gelmektedir

  Distopya nedir?

  Olumsuz ütopyalara distopya

 • Üslup nedir?
 • Sözlükte "üslup" ne demek?

  1. Oluş, deyiş ya da yapış biçimi, tarz.2. Bir sanatçıya, bir çağa ya da bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem.3. Sanatçının görüş, duyuş

 • Vadeli hesap nedir?
 • Sözlükte "vadeli hesap" ne demek?

  1. Belirli bir süre için açılmış banka hesabı

  Vadeli hesap kelimesinin ingilizcesi

  n. savings account, deposit account, time deposits • Ünlü düşmesi nedir?
 • Ünlü düşmesi nedir?

  Çeşitli sebeplerle kelimenin iç veya son sesinden birinin düşmesi: Oyun > oyunamak, oynamak vb • Ülke nedir?
 • Ülke nedir?

  Bir devletin hakimiyet alanı. Devletin varlığını muhafaza edebilmesi ve milletlerarası şahsiyetinin olması için bir ülkeye sahip olması gerekir. Burada o devlete ait vatandaşlar yaşar ve

 • Ülfet nedir?
 • Sözlükte "ülfet" ne demek?

  1. Alışma.2. Tanışma, görüşme.3. Dostluk, ahbaplık

  Ülfet kelimesinin ingilizcesi

  1. familiarity, acquaintance, experience. 2. (social) dealings, relations, intercours

 • Üçgen nedir?
 • Üçgen nedir?

  Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekil. Bu noktalara köşe, doğru parçalarına kenar ve kenarlar arasındaki açılara iç açı de

 • Vesselam nedir?
 • Sözlükte "vesselam" ne demek?

  1. "ışte o kadar", "son söz şudur" anlamlarında kullanılır

  Cümle içinde kullanımı

  İşsizlik kötü şey vesselam! - O. V. Kanık Şoför moförüz, ama bu bapta kısmetimiz

 • Varant nedir?
 • Varant nedir?

  Varant bir ekonomi terimidir. Varant; Sermaye Piyasası Kurulunun yatırımcıya sunduğu, yapılandırılmış ürünler sınıfından bir finansal araç olan varantlar, belli bir dayanak varlığı,

 • Yağ nedir?
 • Sözlükte "yağ" ne demek?

  1. Bileşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel ya da hayvansal madde; itırlı bitkilerden çıkarılan

 • Yahudilik nedir?
 • Sözlükte "yahudilik" ne demek?

  1. Yahudi olma durumu, musevilik.2. Yahudi dini, musevilik

  Yahudilik kelimesinin ingilizcesi

  n. Judaism • Y nedir?
 • Y nedir?

  Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi ve Türkçede bu harfin işaret ettiği ses. Bir ön damak ünlüsü olan y, bazı benzerlikleri düşünülerek yarım ünlü kabul edilir

  Y, ana Türkçe dö

 • Nedir | Başvuru ve bilgi kaynağı nedir?


 • Yargı nedir?
 • Sözlükte "yargı" ne demek?

  1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum ya da nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.2. Yasalara göre mahkemece

 • Yecüc mecüc nedir?
 • Yecüc mecüc nedir?

  İslam inancına göre çeşitli kıyamet alemetleri vardır ve bu kıyamet alametleri sırayla olacaktır. İşte yecüc mecüc'te kıyamet alametlerinden biridir. Yecüc ile Mecüc denilen

 • Yıldız nedir?
 • Yıldız nedir?

  Güneş gibi kendiliğinden ışık, ısı ve diğer elektromanyetik radyasyonları yayan ve uzayda galaksiler halinde gruplanmış çok sayıdaki büyük gök cisimlerinden biri. İçerisindeki termonük

 • Zeka nedir?
 • Sözlükte "zeka" ne demek?

  1. İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset

  Cümle içinde kullanımı<

 • Zıkkım nedir?
 • Sözlükte "zıkkım" ne demek?

  1. Ağı, zehir.2. İçki ve sigaranın kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır