Son Eklenen Kelimeler

 • Mide fıtığı nedir?
 • Mide fıtığı nedir?

  Mide fıtığı yada diğer adıyla Hiatus Hernisi; Mide fıtığı, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram kasında mevcut olan açıklıktan (hiatus) midenin üst kısmının, yemek borusuna

 • Muaccel nedir?
 • Sözlükte "muaccel" ne demek?

  1. Acele olunmuş.2. Peşin, hemen ödenmesi gereken

  Muaccel kelimesinin ingilizcesi

  executory; mature, immediately to be paidKöken: Arapça • Mrp nedir?
 • Mrp nedir?

  Mrp, İngilizce Material Requirement Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de Malzeme İhtiyaç Planlaması anlamına gelmektedir

  Mrp; 1960'l

 • Optimum nedir?
 • Sözlükte "optimum" ne demek?

  1. (sıcaklık, ışık, nem ya da tutumda) en elverişli durum.2. En elverişli, en iyi olan

  Optimum kelimesinin ingilizcesi

  n. maximum; most efficient; bestadj. maximu

 • Orgazm nedir?
 • Orgazm nedir?

  Orgazm, uzun süreli cinsel uyarma sonrasında ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durum. Orgazm cinsel deneyimin en üst noktasıdır. Bu durum, genellikle erkeklerde

 • Ormancılık nedir?
 • Sözlükte "ormancılık" ne demek?

  1. Orman işi ile uğraşma.2. Ormana değer verme anlayışı.3. Ormanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan çalışma alanı

  Cümle içinde kullanımı

  Okullarda ormancı

 • Nükleotit nedir?
 • Nükleotit nedir?

  Nükleik asitlerin yapı birimleri Nükleotitler, bir fosfat, beş karbonlu bir şeker (pentoz) ve bir azotlu organik bazdan oluşan, çok çeşitli biyokimyasal süreçlerde yer alan Nüklei

 • Okazyon nedir?
 • Okazyon nedir?

  Okazyon, Fransızca Occasion kelimesinden gelmektedir. "Fırsat" anlamına gelmektedir. Mecaz anlamdaysa "Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan şey,kelepir."

 • Nükleer nedir?
 • Nükleer nedir?

  Nükleer; Atom çekirdeği ile ilgili, çekirdeksel gibi anlamlara gelmektedir

  Günümüzün ve geleceğin en önemli enerji kaynağı olarak kabul edilen nükleer enerji, 21. yüzyılın e

 • Nefes nedir?
 • Sözlükte "nefes" ne demek?

  1. Soluk; canlı varlık.2. (boş bir inançla) şifa verir diye hastaya okuyup üfleme; bektaşi ve alevilerin görüş ve düşüncelerini belirtmek için yazılmış koşuk.3. Sigara, pi

 • Nem nedir?
 • Nem nedir?

  Havadaki su buharı miktarı. Hafif ıslaklık ve yaşlılık manasına da gelir. Yeni yapılmış binaların bodrum ve zemin katlarında, tam kurumamış çamaşırlarda görülen, halk arasında rutubet ola

 • Nefis nedir?
 • Sözlükte "nefis" ne demek?

  1. Öz varlık, kişilik.2. Pek hoş, istek uyandıran, çok güzel.3. İnsanın yeme, içme gibi dirimbilimsel gereksinmelerinin tümü

  Cümle içinde kullanımı

  İnsan yalnız nefsi

 • Nadas nedir?
 • Sözlükte "nadas" ne demek?

  1. Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakma

  Cümle içinde kullanımı

  Tarlayı baharda nadas edip güzün ekmeli.

  Nadas kelimesinin ingilizcesi

  [Nadaş] v. swim, propel ones

 • Nezdinde nedir?
 • Nezdinde nedir?

  Nezdinde kelimesi cümlede zarf olarak kullanılır ve "yanında, huzurunda, gözetiminde" gibi anlamlara gelmektedir

  Nezdinde kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

  Senin nezd

 • Nacizane nedir?
 • Sözlükte "naçizane" ne demek?

  1. Çok küçük, önemsiz bir şey olarak

  Cümle içinde kullanımı

  Bunun için sizlere, naçizane bir tavsiyem olacak. - T. Buğra

  Naçizane kelimesinin ingilizcesi

  adj.

 • Nezaket nedir?
 • Sözlükte "nezaket" ne demek?

  1. Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.2. (bir iş ya da durum için) önemli olma, dikkatli davranmayı gerektirme

  Nezaket kelimesinin ing

 • Nice nedir?
 • Sözlükte "nice" ne demek?

  1. Kaç, ne kadar; uzun süreden beri.2. Oldukça çok.3. Nasıl

  Nice kelimesinin ingilizcesi

  adj. kind; pleasant to look at; good, virtuous; gentle, subtle; skillful; fas

 • Accept nedir?
 • Accept nedir?

  Accept, İngilizce bir kelimedir

  Accept kelimesi fiil olarak "kabul etmek, kabullenmek, onaylamak, almak, üstlenmek, katlanmak, anlamak, hazmetmek" anlamlarına gelmektedir.

 • Nominal nedir?
 • Sözlükte "nominal" ne demek?

  1. Ad belirtilerek yapılan

  Nominal kelimesinin ingilizcesi

  adj. relating to or being a name; relating to or being a noun (Grammar); very small; token; in name only

 • Adsl nedir?
 • ADSL nedir?

  Asymmetric Digital Subscriber Line ya da kısaca ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) sıradan telefon hatları üzerinden genişband erişimi sağlayan bir bakır devre transmisyon teknolojis

 • Absürt nedir?
 • Absürt nedir ?

  Fransızca absurde kelimesinden dilimize girmiş olan kelimedir. Kelimenin Türkçe karşılığı "saçma" dır. Mantık kurallarına aykırı, insan beyninin herhangi bir anlam ve ifade getireme

 • Affiliate marketing nedir?
 • Affiliate marketing nedir?

  Türkçe'ye "satış ortaklığı" olarak çevirebiliriz. Bu işi internet üzerinden yapılan komisyonculuk olarak düşünebilirsiniz. Affiliate marketing sisteminin mantığı; b

 • 6 sigma nedir?
 • 6 sigma nedir?

  Six sigma yani 6 sigma ürünlerin, hizmetlerimin ve proseslerin yeterliliklerini ölçen ve karşılaştırma imkanı sağlayan bir ölçüm skalasıdır. 6 sigma bir yönetim stratejisidir

  <

 • Akciğer kanseri nedir?
 • Akciğer kanseri nedir?

  Akciğerlerin başlıca görevi, vücut hücrelerinin artık maddesi olan karbondioksiti vücuttan atmak ve yaşam için temel gereksinim olan oksijeni vücuda almaktır

  Akciğer

 • Ağyar nedir?
 • Sözlükte "ağyar" ne demek?

  1. Başkaları, yabancılar, eller

  Cümle içinde kullanımı

  O Eyüp sokakları ki, üstlerinden ölü geçmiş, diri geçmiş, yar geçmiş, ağyar geçmiş... - S. Ayverdi

  Ağyar kel

 • Agi nedir?
 • Sözlükte "ağı" ne demek?

  1. Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir, sem

  Ağı kelimesinin ingilizcesi

  [AGI] n. pois

 • Afilli nedir?
 • Afilli nedir?

  Afilli kelimesi "göz alıcı, gösterişli, alımlı, fiyakalı" anlamlarına gelmektedir

  Afilli kelimesini denilince akıl'a Emre aydın'ın "Afilli yalnızlık" şarkısı gelmekte

 • Aikido nedir?
 • Aikido nedir?

  Aikido'nun anlamı kelimelerin hecelerinden ortaya çıkmaktadır. Ai; "Uyum, sevgi, uyumlu olma", Ki ; "Enerji" ve Do; "Yol, disiplin, yöntem, ekol, öğreti" anlamlarına gelmektedir<

 • Aids nedir?
 • AIDS nedir?

  Kazanılmış bağışıklık yetersizliği hastalığı manasına gelen kelimelerin baş harflerinden meydana gelmiş olup, HIV denilen bir virüsle meydana gelir. İnsan bağışıklık yetmezliği virüs

 • Animasyon nedir?
 • Sözlükte "animasyon" ne demek?

  1. Canlandırma

  Animasyon kelimesinin ingilizcesi

  n. animation, creation of cartoonsKöken: İngilizce • Amfi nedir?
 • Sözlükte "amfi" ne demek?

  1. Amfiteatr sözcüğünün kısaltılmışı

  Amfi kelimesinin ingilizcesi

  n. amphitheater, amphitheatre [Brit.], theater, theatre [Brit.], lecture theaterKöken: Fransızca • Analiz nedir?
 • Analiz nedir?

  Bir madde içerisindeki bütün veya bir kaç komponentin miktar ve muhtevasını ortaya koyma

  Kimyasal analiz sırasıyla kalitatif ve kantitatif olmak üzere iki basamakta tamamlanır. B

 • Amin nedir?
 • Sözlükte "amin" ne demek?

  1. "Öyle olsun", "Tanrı kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır • Angut nedir?
 • Sözlükte "angut" ne demek?

  1. Ördekgillerden, tüyleri kiremitrenginde, evcilleştirilebilen bir yaban kuşu (casarca ferruginea).2. Ahmak

  Cümle içinde kullanımı

  Bu saldırgan angutlar, kuru gürült

 • Amenna nedir?
 • Sözlükte "amenna" ne demek?

  1. ınandık anlamı ile öyledir, doğru, "diyecek yok" gibi onama anlatır

  Cümle içinde kullanımı

  Her şey mukadderdir, amenna, akacak kan damarda durmaz derler. - M. Ş.

 • Amazing nedir?
 • Amazing nedir?

  Amazing, İngilizce bir kelimedir

  Amazing kelimesi İngilizcede sıfat olarak "şaşırtıcı, hayret verici, ilginç, şaşılacak, hayran eden" anlamlarına gelmektedir.

  Amazing k

 • Aktivist nedir?
 • Aktivist nedir?

  Resmi veya gayrı resmi, hukuki veya hukuki olmayan, onaylanabilir yada onaylanamayan aynı düşünce yada hayat görüşüne sahip kişi veya kişilerin bu düşünce yada hayat görüşlerini le

 • Argüman nedir?
 • Argüman nedir?

  Argüman kelimesi Fransızca Argument kelimesinden gelmektedir

  Argüman "Delil, kanıt, tanıt" , "Tez, iddia, sav" anlamına gelmektedir.

  Gökbiliminde Argüman; Bir denkle

 • Akıncılar nedir?
 • Akıncılar nedir?

  Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar tertipleyerek yıpratma harekatında bulunan hafif süvari gruplarına verilen isim. Akıncıla

 • Algı nedir?
 • Sözlükte "algı" ne demek?

  1. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.2. Bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak

  Algı kelimesinin ingilizcesi

  n. perception, sense, sensati

 • Araştırma nedir?
 • Sözlükte "araştırma" ne demek?

  1. Araştırmak eylemi, taharri.2. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli çalışma

  Araştırma kelimesinin ingilizcesi

  adj. exploratory, of research, explora

 • Aras nedir?
 • Aras nedir?

  Aras bir Erkek ismidir. Türkçe kökenli bir isim'dir. Aras; "Kalın Yün, At kılı" anlamlarına gelmektedir

  Tıp dilinde ise Aras, hastalık belirtilerine verilen isimdir.

  <

 • Aptt nedir?
 • Aptt nedir?

  Aptt, Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı anlamına gelmektedir

  Protrombin zamanı ekstrensek koagülasyon yolunun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesi

 • Aseksüel nedir?
 • Aseksüel nedir?

  Aseksüellik terimi, kişinin hayatından cinselliği çıkarması, cinsel hayatsız bir yaşamı tercih etmesi, cinselliğe karşı ilgisiz ve isteksiz olması anlamlarına gelmektedir. Aseksüel

 • Ask nedir?
 • Aşk nedir?

  Aşk, sevgilinin çarpık bacaklarını düz görmektir demiş şair. İşte büyük düşünürlere göre aşk nedir?

  Aristo: "Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yalnız sevi

 • Asperger sendromu nedir?
 • Asperger sendromu nedir?

  Asperger sendromu, çocukluk çağında ortaya çıkan sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından bi

 • Aspartam nedir?
 • Aspartam nedir?

  Aspartam bir çok gıda ve içeceğin içinde bulunan, normal şekere oranla daha tatlı olan, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ester olan, besin değeri olmayan, enerji içerm

 • Bilgisayar mühendisliği nedir?
 • Bilgisayar mühendisliği nedir?

  Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimlerini temel alan, bilgisayarların yardımcı olabileceği her konuda teknik çözümleri üreten bir mühendislik dalıdır

  Bilg

 • Aşar vergisi nedir?
 • Aşar vergisi nedir?

  Aşar vergisi, Öşür vergisi olarakta bilinen Osmanlı'da tarım ürünleri üzerinden alınan %10 oranında ki vergiye denilmektedir

  Arapçada "öşür" sözcüğünün anlamı onda

 • Bade nedir?
 • Sözlükte "bade" ne demek?

  1. Şarap, içki

  Cümle içinde kullanımı

  Fincanı taştan oyarlar / İçine bade koyarlar. - Halk türküsü

  Bade kelimesinin ingilizcesi

  [Bade] n. bath, large container w

 • Bilahare nedir?
 • Sözlükte "bilahare" ne demek?

  1. Sonra, sonradan, daha sonra, sonraları

  Cümle içinde kullanımı

  Bilahare, ne vakit bir araya gelseler, aynı yakınlığı duydu. - A. İlhan Bu işin bilahare daha etr

 • Bilimum nedir?
 • Bilimum nedir?

  Bilimum kelimesi yanlış kullanılan bir kelimedir kelimenin aslı bilumum'dur. Bilimum sözlük anlamı olarak "Tüm, bütün, hep, kamu, ... -in hepsi" anlamlarına gelmekteyken hukuk t

 • Bellek nedir?
 • Sözlükte "bellek" ne demek?

  1. Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak saklama gücü, hafıza

  Bellek kelimesinin ingilizcesi

  n. engram, memory, core memory,

 • Beta nedir?
 • Sözlükte "beta" ne demek?

  Yunan abecesinin ikinci harfi (ß). Günümüzde sıkça websitelerinde ya da bilgisayar yazılımlarında karşılaştığımız bir tabirdir. Bir yazılımın ya da bir websitesinin beta

 • Bonservis nedir?
 • Sözlükte "bonservis" ne demek?

  1. Çalıştığı yerden ayrılırken görevini iyi yaptığını belirtmek amacıyla birine verilen belge, temiz iş kağıdı

  Bonservis kelimesinin ingilizcesi

  n. letter of re

 • Bddk nedir?
 • Bddk nedir?

  Bddk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kelimlerinin baş harflerin oluşmaktadır. Bu kurum Bankacılık kesiminini, objektif ve bağımsız bir otorite tarafından gözetim altına alınm

 • Bis nedir?
 • Sözlükte "bis" ne demek?

  1. Konserin sonunda dinleyicinin icracıdan ısrarla istediği ek parça

  Bis kelimesinin ingilizcesi

  adv. twice, once againprep. up to the time which -, pending, up to th

 • Bypass nedir?
 • By pass nedir?

  Yeterli beslenemeyen kalp adalesine köprü damarlar ile sağlam damarlardan kan akıtma usulü. Kolesterol ve yağlardan, lipoprotein bakımından zengin gıdalarla beslenmek ve çok yemek; ha

 • Brüt nedir?
 • Sözlükte "brüt" ne demek?

  1. Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para).2. Kabı ile darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık)

  Brüt kelimesinin ingilizcesi

  [brut] n. champagne mixed with a small amou

 • Cute nedir?
 • Cute nedir?

  Cute, İngilizce bir kelimedir ve "sevimli, şirin, zeki, akıllı, cici, kurnaz" gibi anlamlara gelmektedir

  Cute kelimesinin kullanımı

  This boy is very cute. • Browser nedir?
 • Browser nedir?

   

  Dilimize tarayıcı olarak yerleşmiş olan browserlar internette yayınlanan belgelerin kodlarını derleyip sizin ekranınıza yazı, resim, film ve benzeri görüntülerin gelmesini

 • Cpr nedir?
 • Cpr nedir?

  Cpr; Cardiopulmonary resuscitation kelimelerinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Cardiopulmonary resuscitation'ın anlamı "Kardiyopulmoner resüsitasyon" dir. Kardiyo "kalp" anlam

 • Çiy nedir?
 • Çiy nedir?

  Sabah ve akşam, açık havadaki bazı bitkilerin ve cisimlerin üzerinde çok küçük su damlacıkları halinde biriken su buharı. Hava kütlesi içinde belli miktarda nem vardır. Bu nem miktarı sıc

 • Çap nedir?
 • Çap nedir?

  Kapalı bir eğrinin veya bir dairenin merkezinden geçen ve eğri üzerinde sınırları olan bir doğru parçası. İkinci derece yüzeyler üzerinde alınan iki noktaya teğetler paralel ise, bu iki n

 • Cünüp nedir?
 • Sözlükte "cünüp" ne demek?

  1. Cinsel ilişkiden sonra, dinin buyurduğu yolda henüz yıkanmadığı için temiz sayılmayan (kimse), cenabet

  Cünüp kelimesinin ingilizcesi

  Islam unclean, (someone) who

 • Cip nedir?
 • Sözlükte "cip" ne demek?

  1. Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt • Comment nedir?
 • Comment nedir?

  Comment, İngilizce bir kelimedir

  Comment kavramı isim olarak "yorum, açıklama, eleştiri, gevezelik, boş laf" anlamına gelmektedir.

  Comment fiil olarak ise "yorumlama

 • Com nedir?
 • Com Nedir?

  1. Alan adı (domain) uzantısı. Genellikle ticari kuruluş ve şirketlerin seçtiği alan adı uzantısıdır. "Commercial" yani ticari anlamı taşıyan kelimenin kısaltılmasıyla oluşmuştur. (Bkz.

 • Cds nedir?
 • Cds nedir?

  Cds, Credit Default Swap kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de ise "Kredi risk swap" ları anlamına gelmektedir. 1995 yılında Jp Morgan tarafından finans d

 • Clickbank nedir?
 • Clickbank nedir?

  İnternet üzerinden para kazanmak artık herkesin üzerinde uğraştığı konulardan biri olmaya başladı. Çeşitli yöntemlerle internet üzerinden para kazanıldığını hemen hemen herkes bil

 • Casual nedir?
 • Casual nedir?

  Casual, İngilizce bir kelimedir

  Casual sıfat olarak "geçici, gündelik, sıradan, gelişigüzel, üstünkörü, tesadüfen olan, kaçamak, rastlantı eseri" anlamlarına gelmektedir. • Ceylin nedir?
 • Ceylin nedir?

  Ceylin, Farsça kökenli bir kız ismidir

  Ceylin "Cennetin kapısı , cennete açılan kapı" anlamına gelmektedir.

  Ceylin, Kuran-ı-Kerim’de geçmemektedir. • Esra nedir?
 • Esra nedir?

  Esra kız ismi olarak kullanılmaktadır

  Esra, Arapça'da "Çok çabuk,en süratli" anlamlarına gelmektedir.

  Esra, Farsça'da "Çöl çiçeği" , Yunanca'da "Tanrı’nın y