Son Eklenen Kelimeler

 • Peneplen nedir?
 • Peneplen nedir?

  Erozyon etkisiyle oluşmuş, yumuşak engebeli yeryüzü parçası, yontuk düzKöken: Fransızca

  Peneplen kelimesinin ingilizcesi

  n. peneplain • Panorama nedir?
 • Sözlükte "panorama" ne demek?

  1. Yüksek bir yerden bakılınca göz önüne serilen geniş görünüş.2. Genel görünüm

  Cümle içinde kullanımı

  Belediye reisi bir panorama resmi çekmeyi akıl etmeyen fotog

 • Özveri nedir?
 • Sözlükte "özveri" ne demek?

  1. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, fedakarlık

  Cümle içinde kullanımı

  Özveri, kadında ille çocuk

 • Otoriter nedir?
 • Sözlükte "otoriter" ne demek?

  1. Yetkeli

  Otoriter kelimesinin ingilizcesi

  adj. authoritative, authoritarian, domineering, strict, bossy, imperiousKöken: Fransızca • Otomat nedir?
 • Otomat nedir?

  İnsan eli değmeksizin en ekonomik ve ucuz yolla malzeme imal eden, iş yapan teknolojik araçlara verilen genel bir isim. Demir bir çubuktan cıvata ve somun imal eden bir makina; para at

 • Siyasi nedir?
 • Sözlükte "siyasi" ne demek?

  1. Siyasal, politik.2. Siyasetçi, politikacı

  Siyasi kelimesinin ingilizcesi

  adj. political, politic, diplomatic • Sıdk nedir?
 • Sözlükte "sıdk" ne demek?

  1. Doğruluk, gerçeklik.2. İçten bağlılık • Sıhhatler olsun nedir?
 • Sözlükte "sıhhatler olsun" ne demek?

  1. Hamamdan çıkanlara ya da tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözü

  Cümle içinde kullanımı

  Bir adam geriye çekilir, iç rahatlığıyla koltuktan kalkan müşter

 • Sultan nedir?
 • Sultan nedir?

  İslam devletlerinde hükümdara verilen ünvan. "Padişah, hakan, han, hükümdar" manalarındadır. Sultan tabiri, Müslüman hükümdarlarının bilhassa Sünni kısmına ait bir ünvandır. Kelime, Sü

 • Sulh nedir?
 • Sözlükte "sulh" ne demek?

  1. Barış

  Cümle içinde kullanımı

  Yurtta sulh, cihanda sulh. - Atatürk Ordu için sulha giden iki kısa yol vardır; zafer veya bozgun. - F. R. Atay

  Sulh kelimesinin in

 • Sorti nedir?
 • Sözlükte "sorti" ne demek?

  1. (havacılıkta) çıkış.2. Elektrik döşeminde lamba ya da fiş konacak kolların her biri

  Sorti kelimesinin ingilizcesi

  [sortir] v. go out, exit; leave, break out; quit

 • Saki nedir?
 • Sözlükte "saki" ne demek?

  1. (ıçkili toplantılarda) ıçki dağıtan kimse

  Saki kelimesinin ingilizcesi

  n. Japanese alcoholic beverage made from fermented rice; type of South American arboreal mon

 • Senaryo nedir?
 • Sözlükte "senaryo" ne demek?

  1. Bir tiyatro, sinema, televizyon ya da radyo yapıtının, sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin

  Cümle içinde kullanımı

  Şuur altında yaşayan senaryo, kocasın

 • Secde nedir?
 • Sözlükte "secde" ne demek?

  1. Namaz kılarken alnı, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum

  Secde kelimesinin ingilizcesi

  n. prostration, prostration (worship),

 • Rotfl nedir?
 • Rotfl nedir?

  Rotfl, İngilizce "Rolling on the floor while laughing" anlamına gelen bu kelimeleri anlatan bir kısaltmadır. Rotfl genellikle İngilizce konuşulan ülkelerde kullanılmaktadır fakat bizi

 • Rıhtım nedir?
 • Rıhtım nedir?

  Akarsu ve deniz kıyılarına yolcu indirme bindirme veya eşya yükleme boşaltma maksadı ile sonradan yapılan yer. Rıhtım, taşların beton ile suyun önünde set teşkil edecek şekilde inşa ed

 • Tdk nedir?
 • Tdk nedir?

  Türk dil ve edebiyatını ilmi açıdan ele alıp araştırmak ve bu alanda yayınlar yapmak gayesiyle 1932 yılında Atatürk tarafından kurulan kamu kuruluşu

  12 Temmuz 1932’de Mustafa Kemal’

 • Tdk nedir?
 • Tdk nedir?

  Türk dil ve edebiyatını ilmi açıdan ele alıp araştırmak ve bu alanda yayınlar yapmak gayesiyle 1932 yılında Atatürk tarafından kurulan kamu kuruluşu

  12 Temmuz 1932’de Mustafa Kemal’

 • Tebaa nedir?
 • Sözlükte "tebaa" ne demek?

  1. Uyruk

  Tebaa kelimesinin ingilizcesi

  subject uyrukKöken: Arapça • Tahlil nedir?
 • Sözlükte "tahlil" ne demek?

  1. Bir maddeyi incelemek amacıyla, bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem çözümleme, analiz.2. Çeşitli yönlerden ya da madd

 • Tahayyül nedir?
 • Sözlükte "tahayyül" ne demek?

  1. Hayalde canlandırma, imgeleme

  Cümle içinde kullanımı

  Kah tahayyül ediyor, kah tahayyülünden uyanıp saatine bakıyor. - Y. K. Beyatlı

  Tahayyül kelimesinin ingi

 • Tacir nedir?
 • Tacir nedir?

  Ticaret yapan, alım-satım işleriyle uğraşan, bir ticari işletmeyi kısmen dahi kendi adına işleten; tüccar. Tacir, insanın ihtiyaçlarını temin eden, ayağına getiren kimsedir. Kolay kazan

 • Şule nedir?
 • Sözlükte "şule" ne demek?

  1. Alev, yalım • Şuur nedir?
 • Şuur nedir?

  İnsanların kendi şahsiyetleri, zaman, mekan ve hadiseler hakkında bilgili olmalarını sağlayan ve yüksek beyin merkezlerinin birlikte çalışmaları sayesinde gerçekleşen bilgili bir uyanıkl

 • Şamandıra nedir?
 • Şamandıra nedir?

  Suda yüzme kabiliyeti olan içi boş cisimler. Kullanılma maksatlarına göre ağaçtan, plastikten, mantardan, demir ve saç levhalardan yapılırlar

  Şamandıraların en çok kullanıldığ

 • Şapel nedir?
 • Şapel nedir?

  Şapel kavramı batı hristiyanlığında bazı "özel" tapınaklar olarak adlandırılırken, Hristiyanlıkta büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadet yerleride olup, özell

 • Sasi nedir?
 • Sözlükte "sası" ne demek?

  1. Küf ve çürük gibi kokan.2. Kokuşmuş

  Sası kelimesinin ingilizcesi

  [SCSI] n. chassis, frame, undercarriageadj. squinting, squint, squint-eyed, cross-eyed, boss eyed

 • Şilte nedir?
 • Sözlükte "şilte" ne demek?

  1. Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek

  Cümle içinde kullanımı

  Anasının evinde de bir yer yatağında, bir tek şilte üzerinde yatardı. - M. Ş

 • Şekil nedir?
 • Sözlükte "şekil" ne demek?

  1. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim; bir kavramın, düşüncenin. olayın ya da eylemin değişik oluş biçimi.2. Bir konuyu açıklamaya yara

 • Şeker nedir?
 • Şeker nedir?

  Şekerpancarı ve şekerkamışından elde edilen tatlandırıcı bir gıda maddesi. Şeker sakkaroz adıyla anılan bir korbonhidrattır. Birçok bitkide bulunmasına rağmen endüstride şekerkamışı v

 • Şehvet nedir?
 • Sözlükte "şehvet" ne demek?

  1. Cinsel istek, kösnü.2. Aşırı istek

  Cümle içinde kullanımı

  Düşman zabitinin gözlerinde şehvet arzuları yandı. - R. Enis

  Şehvet kelimesinin ingilizcesi

  n. sen

 • Tin nedir?
 • Sözlükte "tın" ne demek?

  1. Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi

  Tın kelimesinin ingilizcesi

  [TIN] interj. ting • Tıknaz nedir?
 • Sözlükte "tıknaz" ne demek?

  1. Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı

  Cümle içinde kullanımı

  O yuvarlak ve dazlak kafalı, tıknaz bir adamdı. - Y. K. Karaosmanoğlu

  Tıknaz kelimesinin ingilizce

 • Teşbih nedir?
 • Sözlükte "teşbih" ne demek?

  1. Benzetme, benzeti

  Cümle içinde kullanımı

  Aleyhinde şairane teşbihlerle ağır ve güçlükle yazardı. - Y. K. Beyatlı

  Teşbih kelimesinin ingilizcesi

  n. simile, s

 • Tenzih etmek nedir?
 • Tenzih etmek nedir?

  Kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek • Tekzip nedir?
 • Tekzip nedir?

  Sözlükteki karşılığı "yalanlama" olan kelimedir. Bu terim genelde gazetede çıkan haberlerde haberin muhattapları tarafından yalanlandığında kullanılır. Ör: "Sn. Mehmet Yılmaz gazeted

 • Temaşa nedir?
 • Sözlükte "temaşa" ne demek?

  1. Hoşlanarak bakma.2. Oyun, temsil, piyes, tiyatro

  Cümle içinde kullanımı

  Benden evvel çoluk çocuk bütün ev halkı hayvanı temaşaya çıkmışlar. - M. Ş. Esendal

  Tem

 • Trajikomik nedir?
 • Sözlükte "trajikomik" ne demek?

  1. Hem acıklı hem de güldürücü özelliği olan

  Trajikomik kelimesinin ingilizcesi

  adj. tragicomicKöken: Fransızca • Tröst nedir?
 • Tröst nedir?

  Bir ekonomide serbest ticareti sınırlamak veya ortadan kaldırmak gayesiyle piyasaya hakim olmak düşüncesiyle meydana getirilen işletmeler arası birleşmeler. Tröst aynı sanayi dalında ça

 • Tünaydın nedir?
 • Sözlükte "tünaydın" ne demek?

  1. Akşamları söylenen esenleme sözü

  Tünaydın kelimesinin ingilizcesi

  good evening!, Good night! • Yonga nedir?
 • Sözlükte "yonga" ne demek?

  1. Kesilen, yontulan ya da rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga

  Cümle içinde kullanımı

  Ağaç yongası. Demir yongası.

  Yonga kelimesinin ingilizcesi

  n. chip, c

 • Yeis nedir?
 • Sözlükte "yeis" ne demek?

  1. Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü

  Cümle içinde kullanımı

  Seni bu derece derin bir ıstıraba, karanlık bir yeise düşüren şey nedir? - H. C. Yalçın

  Yeis kelim

 • Zakkum nedir?
 • Sözlükte "zakkum" ne demek?

  1. Zakkumgillerden, çiçekleri beyaz ya da pembe renkli, çoğunlukla kurumuş dere yataklarında kendi kendine yetişen ağılı bir bitki, ağıağacı (nerium oleander)

  Zakkum

 • Yusuf yusuf nedir?
 • Yusuf yusuf nedir?

  Yusuf normal de Erkek ismi olarak kullanılmaktadır

  Yusuf aynı zamanda İbranice bir kelimedir. İbranice'de Yusuf "inleyen, ah eden, inilti" anlamlarına gelmektedir.

 • Yurt nedir?
 • Sözlükte "yurt" ne demek?

  1. Bir ulusun egemen ve bağımsız olarak üzerinde yaşadığı, ekinini oluşturduğu toprak parçası, vatan; bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği ya da bakıldığı kurum.2. Kim

 • Yusuf yusuf nedir?
 • Yusuf yusuf nedir?

  Yusuf normal de Erkek ismi olarak kullanılmaktadır

  Yusuf aynı zamanda İbranice bir kelimedir. İbranice'de Yusuf "inleyen, ah eden, inilti" anlamlarına gelmektedir.

 • Zıvana nedir?
 • Sözlükte "zıvana" ne demek?

  1. Bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik.2. İki ucu açık küçük boru

  Zıvana kelimesinin ingilizcesi

  [Zivania] n. bush, joggle, liner, mortice, mortise, sle

 • Yamaç nedir?
 • Sözlükte "yamaç" ne demek?

  1. Dağın ya da tepenin herhangi bir yanı.2. Karşı ön, alnaç.3. Yan, yakın

  Cümle içinde kullanımı

  İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy var. - Y. K. Karaosm

 • Web service nedir?
 • Web Service Nedir?

  Web service yada Türkçe ifade etmek gerekirse Web Servis, adından da anlaşılacağı gibi web üzerinden servis veren program parçacıklarıdır.  Web servisi, XML mesajlaşma tabanlı b

 • Veliaht nedir?
 • Sözlükte "veliaht" ne demek?

  1. Bir hükümdarın ölümünden ya da tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse

  Veliaht kelimesinin ingilizcesi

  n. heir to the throneKöken: Arapça • Ültimatom nedir?
 • Sözlükte "ültimatom" ne demek?

  1. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma ya da karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede istemlerinin yerine getirilmesini istediği nota

 • Unsur nedir?
 • Sözlükte "unsur" ne demek?

  1. Öğe, ilke, uknum, eleman

  Cümle içinde kullanımı

  Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. - Atatürk Her saad

 • Uyum nedir?
 • Sözlükte "uyum" ne demek?

  1. Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk.2. Bir cismin görüntüsünü tam ağtabaka üzerine düşürebilmek için göz merceğinin dışbükeylik derecesini çoğaltıp az

 • Utku nedir?
 • Sözlükte "utku" ne demek?

  1. Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer

  Cümle içinde kullanımı

  Bir sestir dünyayı sevimli kılan / İnsanı ölümsüz yapan utkud

 • Uyruk nedir?
 • Sözlükte "uyruk" ne demek?

  1. Bir ülkede doğmuş ya da sonradan o ülkenin yurttaşı olmuş olan ve bir devletin bağımı altında bulunan kimse, tebaa

  Uyruk kelimesinin ingilizcesi

  n. nationality, s

 • Uyluk nedir?
 • Uyluk nedir?

  İnsan vücudunda kalça eklemiyle diz eklemi arasındaki bacak bölgesine verilen ad. Bu bölgede insan iskeletinin en uzun kemiği olan uyluk kemiği (femur) tek başına bulunur. Üst tarafta k

 • Ulak nedir?
 • Ulak nedir?

  Haber götüren, haberci. Kelime manası ulaştırıcı demektir. Bütün devletlerde haberlerin ulaştırılması için genel ve özel bazı usuller uygulanmıştır. Halife hazret-i Ömer zamanında İslam

 • Uıbc nedir?
 • Uıbc nedir?

  Uıbc, Türkçe'de Doymamış demir bağlanma kapasitesi anlamına gelmektedir

  Genellikle demir eksikliği anemisinde yüksek değerlerde çıkar.Kanda Uıbc Yüksekliği varsa sizde demi

 • Ulvi nedir?
 • Sözlükte "ulvi" ne demek?

  1. Yüce.2. Gökle ilgili olan, semavi

  Ulvi kelimesinin ingilizcesi

  adj. lofty • Vaaz nedir?
 • Sözlükte "vaaz" ne demek?

  1. Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinsel konuşma.2. Bir kimseye kalbini yumuşatacak, kendisini iyiliğe götürecek biçimde söz söyleme

  Vaaz kelimesinin ingilizcesi

  n

 • Vaki nedir?
 • Sözlükte "vaki" ne demek?

  1. Olan, olmuş

  Cümle içinde kullanımı

  Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, ... devletçe tazmin edilir. - Anayasa

  Vaki

 • Vampir nedir?
 • Vampir nedir?

  Familyası: Vampiryarasagiller (Desmodontidae). Yaşadığı yerler: Orta ve Güney Amerika’da. Özellikleri: Uyuyan sıcakkanlı hayvan ve insanların kanını emerek beslenirler. Fare büyüklüğün

 • Vidanjör nedir?
 • Sözlükte "vidanjör" ne demek?

  1. Lağımları, ayakyolu çukurlarını temizleyip boşaltan özel araç

  Vidanjör kelimesinin ingilizcesi

  1. pump used to suck the sewage from a septic tank. 2. sewage tru

 • Vesayet nedir?
 • Sözlükte "vesayet" ne demek?

  1. Vasilik

  Cümle içinde kullanımı

  Vesayet ve himaye altına giren bir devlet istiklalini yitirir. - H. Taner

  Vesayet kelimesinin ingilizcesi

  adj. tutelar, tute

 • Verify nedir?
 • Verify nedir?

  Verify, İnglizce bir kelimedir. Türkçe'de "doğrulamak, onaylamak, kanıtlamak, gerçekleştirmek, soruşturmak" anlamına gelmektedir

  Genelde web formlarında girilen verilen d

 • Vavien nedir?
 • Vavien ne demek?

  Tek bir alıcıyı iki ayrı yerden kumanda edebilmek için yapılan elektrik tesisatına verilen isimdir. İki ayrı yapılma şekli vardır bunlar; faz nötrlü ve devreli' dir Özellik

 • Wbc yüksekliği nedir?
 • Wbc (White Blood Cells) yüksekliği nedir?

  Wbc yüksekliğini öğrenmeden önce Wbc nedir ona bakalım? White Blood Cells yani wbc; Vücudun savunma ve bağışıklık hücrelerinin toplamını gösterir. Beyaz k

 • Yapı nedir?
 • Sözlükte "yapı" ne demek?

  1. Barınmak ya da başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık yapıtı, bina; canlı bir varlığın ruh ya da beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür.2. Yapı

 • Zemzem suyu nedir?
 • Zemzem suyu nedir?

  Bk. zemzem