Son Eklenen Kelimeler

 • Etamin nedir?
 • Sözlükte "etamin" ne demek?

  1. Pamuk, keten ya da ipekten, seyrek dokunmuş delikli, üzerinde nakış yapılabilen bir tür kumaş.2. Etamin görünümlü bi

 • Dem nedir?
 • Sözlükte "dem" ne demek?

  1. Soluk, nefes; koku.2. Zaman çağ; pişirilen yemeklerin yenecek kıvama gelmesi.3. Hazırlanan çayın renk, koku ve tat bakımından istenilen durumu; kan

  Dem kelimesinin ing

 • Deşifre nedir?
 • Sözlükte "deşifre" ne demek?

  1. Çözülmüş, açıklanmış

  Deşifre kelimesinin ingilizcesi

  n. deciphering, cryptography, writing or deciphering of secret codesKöken: Fransızca • Fanatizm nedir?
 • Sözlükte "fanatizm" ne demek?

  1. Bir kimseye ya da bir şeye aşırı bağlılık, bağnazlık

  Cümle içinde kullanımı

  Aile fanatizmi de bir başka bencillik tezahürüdür. - H. Taner

  Fanatizm kelimesini

 • Fedai nedir?
 • Sözlükte "fedai" ne demek?

  1. Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, ölümeri; serdengeçti.2. Bir kimseyi ya da bir yeri koruyan kimse

  Fedai kelimesinin ingilizcesi

 • Depo nedir?
 • Sözlükte "depo" ne demek?

  1. Korunmak, saklanmak ya da gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer.2. Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer.3. Ordu mallarının saklandığı, bakım

 • Devran nedir?
 • Sözlükte "devran" ne demek?

  1. Dünya.2. Kader, talih.3. Zaman

  Cümle içinde kullanımı

  Ben neyleyim büyükse devran. - A. Hamit

  Devran kelimesinin ingilizcesi

  1.time, times. 2. wheel of fortu

 • Füme nedir?
 • Sözlükte "füme" ne demek?

  1. Duman rengi.2. Bu renkte olan.3. Tütsüyle kurutulmuş (balık, et)

  Füme kelimesinin ingilizcesi

  [fume] n. smog, particles hanging in the air; smoke; angry mood, irri

 • Fes nedir?
 • Fes nedir?

  Başı havanın çeşitli tesirlerinden korumak için kullanılan yünden özel olarak yapılan başlıklardan birinin adı. Çeşitli kaynaklarda fesin ilk menşei Fas gösterilirse de hakkında kesin bil

 • Eşref nedir?
 • Sözlükte "eşref" ne demek?

  1. Çok onurlu, çok şerefli

  Eşref kelimesinin ingilizcesi

  adj. honourable, one who is honest or principled, one who holds the title of Honorable (title of respect giv

 • Fors nedir?
 • Sözlükte "fors" ne demek?

  1. Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları kuruluşlara ya da gemilere, generallerin garnizonlarına ve bu aşamalardaki görevlilerin arabalarına çekile

 • Fındık nedir?
 • Fındık nedir?

  Kuzey yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişen, çalımsı veya alçak boylu, tek evcikli, erkek ve dişi çiçek ayrı ağaçta, ayrı yerlerde olan bitkiler. Fındığın erkek çiçekleri tırtılsı

 • Film nedir?
 • Film nedir?

  Fotoğrafçılık, sinema, röntgen ve radyografide görüntüyü tespit etmeye yarayan yarı saydam plastik şerit. Esasını bir

 • Garabet nedir?
 • Sözlükte "garabet" ne demek?

  1. Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık

  Cümle içinde kullanımı

  Bu kızda izahı güç bir garabet var. - P. Safa

  Garabet kelimesinin ingilizcesi

  adj. frea

 • Garp nedir?
 • Sözlükte "garp" ne demek?

  1. Batı, günindi • Gulyabani nedir?
 • Sözlükte "gulyabani" ne demek?

  1. Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet

  Gulyabani kelimesinin ingilizcesi

  n. bogey, Bogie, bogy, ghoul, goblin, hobKöken: Arapça

 • Güvenoyu nedir?
 • Sözlükte "güvenoyu" ne demek?

  1. Göreve yeni başlamış ya da görevini sürdüren hükümetin tutumunu değerlendirmek için meclisin verdiği oy

  Cümle içinde kullanımı

  Bakanlar Kurulunun programı Türk

 • Gey nedir?
 • Sözlükte "gey" ne demek?

  1. Eşcinsel (erkek) • Güz dönemi nedir?
 • Güz dönemi nedir?

  1. Güz ayları2. Eğitim öğretimde ilk yarı yıl

  Güz dönemi kelimesinin ingilizcesi

  n. michaelmas term • Gag nedir?
 • Sözlükte "gag" ne demek?

  1. - gülüt

  Gag kelimesinin ingilizcesi

  n. something which is placed in or over the mouth in order to prevent speech or other noise; jokev. place something in or over

 • Zimmet nedir?
 • Sözlükte "zimmet" ne demek?

  1. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü.2. Üstlenilen para.3. Bir sorumlunun üzerine geçirdiği ve ödemek zorunda olduğu para

  Zimmet kelimesinin ingilizcesi

  n. d

 • Züppe nedir?
 • Sözlükte "züppe" ne demek?

  1. Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan

  Cümle içinde kullanımı

  Tuhaf, züppe bir muhit içi

 • Züğürt nedir?
 • Sözlükte "züğürt" ne demek?

  1. Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse)

  Cümle içinde kullanımı

  Züğürt olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak yeğdir. - Atasözü

  Züğürt kelimesinin ingilizcesi<

 • Peşkeş nedir?
 • Sözlükte "peşkeş" ne demek?

  1. Armağan • Pim nedir?
 • Sözlükte "pim" ne demek?

  1. İç içe geçen ya da birbiri üzerine gelen parçaları tutturmaya yarayan bir tür tahta ya da metal çivi

  Pim kelimesinin ingilizcesi

  [PIM (Personal Information Manager)

 • Racon nedir?
 • Sözlükte "racon" ne demek?

  1. Yol, yöntem, usul.2. Gösteriş, fiyaka • Rantabl nedir?
 • Sözlükte "rantabl" ne demek?

  1. Verimli

  Rantabl kelimesinin ingilizcesi

  profitableKöken: Fransızca • Por nedir?
 • Sözlükte "por" ne demek?

  1. Gözenek2

  Por kelimesinin ingilizcesi

  [Por] prep. for, in order to; on behalf of; because of; by; via, by way of; to; at; after; around; alongprep. in; to; with; fo

 • Posta nedir?
 • Sözlükte "posta" ne demek?

  1. Bir yere gelen ya da bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü; takım, kol.2. Bu emanetleri toplayan ve dağıtan örgüt ve bu örgütün bulunduğu yer; hizmet nöbetin

 • Pah nedir?
 • Sözlükte "pah" ne demek?

  1. Eğik olarak kesilmiş kenar.2. Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme.3. İnişli yer, bayır

  Pah kelimesinin ingilizcesi

  [PAH] interj

 • Parmak izi nedir?
 • Parmak izi nedir?

  Parmakların son eklemi ve uç kısmındaki kıvrımların meydana getirdiği iz. Parmak izi insan vücudunun tabii halinden istifade edilerek bulunmuş ve bugün şahıs tespitinde çok fazla k

 • Öğrenim kredisi nedir?
 • Öğrenim kredisi nedir?

  Öğrenim kredisi, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine her ay verilen karşılıklı (geri ödemeli) burstur. Öğrenim kredisi alırken kendinizi bir senete im

 • Özgün nedir?
 • Sözlükte "özgün" ne demek?

  1. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.2. Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan.3. Çeviri olmayan, asıl olan (metin

 • Pal nedir?
 • Sözlükte "pal" ne demek?

  1. Bir cins güvercin

  Pal kelimesinin ingilizcesi

  n. chum, buddy, an affectionate term for a friendv. make friends with, mingle with, fraternize, chumadv. firm, firml

 • Okseotu nedir?
 • Ökseotu nedir?

  Familyası: Ökseotugiller (Loranthaceae)

  Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün Anadolu.

  Mart-nisan ayları arasında, dalların ucunda sarımsı-yeşil renkli çiçekler açan, 20-100

 • Paso nedir?
 • Sözlükte "paso" ne demek?

  1. Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden ya da bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge

  Paso kelimesinin ingilizcesi

  [Paso] n. paso, part of the ter

 • Sergi nedir?
 • Sözlükte "sergi" ne demek?

  1. Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer; yaygı, kilim.2. Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ü

 • Ot nedir?
 • Ot nedir?

  Dünya vegetasyonunda kültür bitkilerine zararlarından dolayı istenmeyen ve yüksek rekabet gücüne sahip olan bitkiler. Bağların, bahçelerin, tarlaların, işlenmiş olsun veya olmasın hiç fark

 • Skleroz nedir?
 • Sözlükte "skleroz" ne demek?

  1. İçindeki katılgandokunun artmasından dolayı bir organ ya da dokunun patolojik sertleşmesi

  Skleroz kelimesinin ingilizcesi

  n. sclerosisKöken: Fransızca • Serdengeçti nedir?
 • Sözlükte "serdengeçti" ne demek?

  1. Fedai

  Serdengeçti kelimesinin ingilizcesi

  person ready to sacrifice his life (for a cause or a person); person who willingly risks his life (for a cause or a

 • Silah nedir?
 • Silah nedir?

  İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı.

 • Set nedir?
 • Sözlükte "set" ne demek?

  1. Toprağın kayıp akmasını ya da suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar; ateşli silahlarda namlunun içindeki helisin çıkıntı bölümü.2. Bulunulan yerden daha yüks

 • Sınıf nedir?
 • Sözlükte "sınıf" ne demek?

  1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri; takımlardan oluşan birlik, dalların altbölümü.2. Ders okutulan yer, derslik, dershane; önemlerine,

 • Söz nedir?
 • Sözlükte "söz" ne demek?

  1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan sözcük ya da sözcük dizisi, lakırdı, kelam, kavil; yazılı ya da sözlü anlatım yolu.2. Bir ya da birkaç heceden oluşan ve anlamı olan

 • Süit nedir?
 • Sözlükte "süit" ne demek?

  1. Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi.2. Otellerde tek daire

  Süit kelimesinin ingilizcesi

  [suit] n. matching outfit consisting of a jacket and trousers or a s

 • Salhane nedir?
 • Sözlükte "salhane" ne demek?

  1. Kesimevi, kanara, mezbaha

  Salhane kelimesinin ingilizcesi

  slaughterhouse, abattoir kesimevi, kanara, mezbahaKöken: Arapça • Som nedir?
 • Sözlükte "som" ne demek?

  1. Katışıksız; kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, eti beğenilen, irice bir balık (salmo salar).2. Samanla karışık ekin yığını; içi dolu olan ve dış

 • Somun nedir?
 • Sözlükte "somun" ne demek?

  1. Yuvarlak ve şişkin ekmek.2. Cıvatanın ucuna geçirilen, içi yivli demir başlık

  Cümle içinde kullanımı

  Çocuk işe başlamadan Şaban amca bir çanak yoğurtla bir yarım s

 • Sak nedir?
 • Sözlükte "şak" ne demek?

  1. Enlice bir şeyle vurulduğunda çıkan sesi anlatır.2. Yarma, yarılma.3. Yarık, çatlak

  Cümle içinde kullanımı

  Şak diye yüzüne vurdu.

  Şak kelimesinin ingilizcesi

  [S

 • Sayfiye nedir?
 • Sözlükte "sayfiye" ne demek?

  1. Yazlık, yazlık ev

  Cümle içinde kullanımı

  Kısa bir müddet sonra o hücra bayırlarda yepyeni modern bir sayfiye doğuverdi. - H. Taner

  Sayfiye kelimesinin ingiliz

 • Sedir nedir?
 • Sözlükte "sedir" ne demek?

  1. Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan.2. Kozalaklılardan, boyu kırk metre kadar olabilen ve kerestesi yapı işlerinde

 • Ruzname nedir?
 • Sözlükte "ruzname" ne demek?

  1. Günlük olayların yazıldığı defter.2. Gündem.3. Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter

  Ruzname kelimesinin ingilizcesi

  1. agenda, order of the da

 • Sac nedir?
 • Sac nedir?

  Levha haline getirilmiş metal, özellikle demir malzeme. Kalın levhaların silindirler arasından geçirilmesiyle, yani haddelemeyle elde edilir. Sıcak olarak yapılan ilk haddelemeden sonra,

 • Taksim nedir?
 • Sözlükte "taksim" ne demek?

  1. Parçalara bölme, bölüştürme.2. Bölme ve bölü.3. Türk müziğinde faslın başında ve ortasında çalgıcının doğaçtan yaptığı gezinti

  Cümle içinde kullanımı

  Taksim, hicr

 • Taka nedir?
 • Sözlükte "taka" ne demek?

  1. Doğu karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi.2. Duvar içindeki kapaksız küçük dolap

  Cümle içinde kullanımı

  Taka ile deniz yolculuğunun nasıl geçtiğin

 • Şümul nedir?
 • Sözlükte "şümul" ne demek?

  1. Kaplam.2. İçine alma, kaplama, kapsama • Tabiat nedir?
 • Sözlükte "tabiat" ne demek?

  1. Doğa; güzeli ayırma yetisi, beğeni.2. Doğal özellik; insanın büyük aptes bozma kolaylığı ya da zorluğu.3. Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin tümü, huy

  Cümle

 • Taahhütlü nedir?
 • Sözlükte "taahhütlü" ne demek?

  1. Taahhüt edilmiş, üstenilmiş olan

  Taahhütlü kelimesinin ingilizcesi

  adj. certified, registered

  Benzer bağlantılar

  taahhütlü mektup • Süvari nedir?
 • Sözlükte "süvari" ne demek?

  1. Atlı.2. Atlı asker.3. Gemi kaptanı

  Süvari kelimesinin ingilizcesi

  n. cavalier, cavalry, cavalryman, chevalier, mounted troops, man-at-armsKöken: Farsça

  Benzer

 • Tav nedir?
 • Sözlükte "tav" ne demek?

  1. (hayvanlarda) semizlik.2. En uygun durum ve zaman.3. İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu

  Cümle içinde kullanımı

  Ütülenecek ça

 • Tasma nedir?
 • Sözlükte "tasma" ne demek?

  1. Kimi hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ.2. Nalın ve terliğin ayağı tutan meşin bölümü

  Cümle i

 • Tatil nedir?
 • Sözlükte "tatil" ne demek?

  1. Yasa gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlence.2. Okul, meclis, adliye gibi kurumların çalışmasını durdurduğu ya da kapalı bulunduğu dönem.3. Eğlenme

 • Şad olmak nedir?
 • Sözlükte "şad olmak" ne demek?

  1. Sevinmek • Şom ağızlı nedir?
 • Sözlükte "şom ağızlı" ne demek?

  1. Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)

  Cümle içinde kullanımı

  Olayların gelişmesini önceden görüp, özellikle

 • Şems nedir?
 • Sözlükte "şems" ne demek?

  1. Güneş • Trio nedir?
 • Trio nedir?

  1. Üçlü2. Üç kişiden oluşanKöken: İtalyanca • Tiz nedir?
 • Sözlükte "tiz" ne demek?

  1. İnce, keskin (ses)

  Cümle içinde kullanımı

  Tüfeklerin daha tiz yaylım teraneleri bu en yüksek ölüm raksına hakim olmuş. - H. E. Adıvar

  Tiz kelimesinin ingilizcesi<

 • Terbiye nedir?
 • Sözlükte "terbiye" ne demek?

  1. Eğitim; (hayvan) alıştırma.2. Görgü1; araba hayvanlarının dizginleri.3. Kimi yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma

  Cümle içinde kullanımı

  Hepsi de karşıl

 • Zabıta nedir?
 • Sözlükte "zabıta" ne demek?

  1. Kentlerde güvenliği sağlamakla görevli yönetim.2. Kentin belediye ile olan temizlik, fiyat gibi işlerini kontrol etmekle görevli kişiler

  Cümle içinde kullanımı

  Bi

 • Temel nedir?
 • Sözlükte "temel" ne demek?

  1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vbbölümlerinin tümü; en önemli, bellibaşlı, ana, esas, asıl.2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çuk

 • Yıl nedir?
 • Sözlükte "yıl" ne demek?

  1. 5 saat ve 49 dakikalık zaman; bir gezegenin güneş çevresindeki dolanım süresine o gezegenin adı ile kullanılarak yıl denir.2. (miladi takvime göre) ocak ayının birinde ba

 • Yapay nedir?
 • Sözlükte "yapay" ne demek?

  1. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapma, suni.2. Yapmacık

  Cümle içinde kullanımı

  Yapay gübre.

  Yapay kelimesinin ingilizcesi

  adj. artif

 • Yat nedir?
 • Yat nedir?

  Genellikle yarış gayesi veya eğlence için kullanılan narin, hafif yelken veya motor gücü ile hareket eden bir deniz aracı. Kürekle, tekne dışından motorla tahrikli deniz araçları yat sını