na
naas
naat
nabekâr
nabiz,-bzi
nacak,-gi
naçar
naçiz
naçizane
nadan
nadanca
nadanlik,-gi
nadas
nadas etmek
nadasli
nadaslik,-gi
nadide
nadim
nadim olmak
nadir
nadirat
nadiren
nafaka
nafakalanma
nafakalanmak
nafia
nafi,-i
nafile
nafile namazi
nafile yere
nafiz
nafta
naftalin
naftalinleme
naftalinlemek
naftalinlenme
naftalinlenmek
nagehan
nagme
nagmeli
nagmesiz
nagme yapmak
nah
nahak
nahak yere
nahir
nahirci
nahif
nahiv,-hvi
nahiye
nahiye müdürü
nahos
naif
nail
nail olmak
naip,-bi
naiplik,-gi
nakarat
nakaratli
nakaratsiz
nakavt
nakavt etmek
nakavt olmak
nakden
nakdî
nakdî ceza
nakdî kiymet
nakdî teminat
nakdî vergi
nakdî yardim
nakis
nakis,-ksi
nakisçi
nakisçilik,-gi
nakis ipligi
nakislama
nakislamak
nakisli
nakislik,-gi
nakis makinesi
nakissiz
nakiz,-kzi
nakibülesraf
nakil,-kli (tasima)
nâkil (tasiyan)
nakil vasitasi
nakip,-bi
nakisa
nakit,-kdi
nakit karti
nakit para
nakkare
nakkarhane
nakkas
nakkaslik,-gi
nakledilme
nakledilmek
naklen
naklen yayin
nakletme
nakletmek
naklettirme
naklettirmek
naklî
naklî mazi
nakliyat
nakliyatçi
nakliyatçilik,-gi
nakliye
nakliyeci
nakliyecilik,-gi
naksetme
naksetmek
Naksibendî
Naksibendîlik,-gi
Naksîlik,-gi
naksolma
naksolmak
naksolunma
naksolunmak
nakzen
nakzetme
nakzetmek
nal
nalân
nalâyik,-gi
nalbant,-di
nalbantlik,-gi
nalbur
nalburluk,-gu
nalça
nalçali
nalçasiz
naldöken
nale
nalekâr
nalin
nalinci
nalinci keseri
nalincilik,-gi
nalinli
nalinsiz
nallama
nallamak
nallanis
nallanma
nallanmak
Nallihan (ilçe)
nam
namaglûp,-bu
namahrem
namahremlik,-gi
namaz
namaz bezi
namazbozan (bitki)
namazci
namazgâh
namaz kilmak
namazlagi
namazlik,-gi
namaz niyaz
namaz örtüsü
namaz seccadesi
namazsiz
namaz vakti
namdar
name
namert,-di
namertçe
namertlik,-gi
namevcut,-du
Namibya
Namibyali
namli
namli sanli
namlu
namus
namus belâsi
namus davasi
namuskâr
namuslu
namusluluk,-gu
namus sözü
namussuz
namussuzca
namussuzluk,-gu
namünasip,-bi
namüsait,-di
namütenahi
namütenahilik,-gi
namzet,-di
namzetlik,-gi
nanay
nane
naneli
nane likörü
nanemolla
nane ruhu
nanesiz
nane suyu
nane sekeri
naniaziz
nanik,-gi
nanikleme
naniklemek
nankör
nankörce
nankörlesme
nankörlesmek
nankörlük,-gü
nansuk,-gu
napalm
napalm bombasi
nar (bir meyve)
nâr (ates)
nara
nar balinasi
narcil
narçiçegi (renk)
nardenk,-gi
nardin
narenç,-ci
narenciye
narenciyeci
nargile
nargile tütünü
nargiller
narh
nâribeyza
narin
narinlik,-gi
narkotik,-gi
narkotizm
narkoz
narkozcu
narkozculuk,-gu
narkozitör
Narlidere (ilçe)
Narman (ilçe)
narsis
narsisizm
narsis kompleksi
narsislik,-gi
narval,-li
narven
nas,-ssi
nasfet
nasil
nasilsa
nasip,-spi
nasir
nasirlanma
nasirlanmak
nasirlasma
nasirlasmak
nasirli
nasirsiz
nasihat,-ti
nasihatçi
nasihatçilik,-gi
nasihat etmek
nasihatname
nasihat yollu
nasip,-bi
nasip etmek
nasiplenme
nasiplenmek
nasip olmak
nasir
naspetme
naspetmek
Nasranî
Nasranîlik,-gi
nasyonalist
nasyonalizm
nasyonal sosyalizm
nasi
nasir
natamam
natika
natikali
natikasiz
natir
natirlik,-gi
natir nalini
nativizm
natron
natuk
natura
natür
natüralist
natüralizm
natürel
natürist
natürizm
natürmort,-du
navçagan
navlun
naylon
naylon fatura
naylon kiz
naylon reçete
naz
nazal
nazar
nazaran
nazar boncugu
nazaridikkat,-ti
nazariitibar
nazarî
nazariyat
nazariyatçi
nazariye
nazariyeci
nazarlik,-gi
nazenin
naz etmek
nazim,-zmi (manzume)
nâzim (düzenleyen)
nazim birimi
Nazimiye (ilçe)
nâzim plân
nazim türü
nazir
Nazi
nazik,-gi
nazikâne
nazikçe
naziklesme
naziklesmek
naziklik,-gi
nazil
Nazilestirme
Nazilestirmek
Nazilli (ilçe)
nazir
nazire
nazire yapmak
nazirsiz
Nazizm
nazlani nazlani
nazlanis
nazlanma
nazlanmak
nazli
nazlilik,-gi
nazmen
nazmetme
nazmetmek
ne
ne âlâ
nebat
nebatat
nebatat bahçesi
nebatî
nebevî
nebi
nebülöz
nebze
nebzecik,-gi
necabet
necaset
necat
nece
Necef tasi
neci
necip,-bi
nedamet
nedametle
nedbe
neden
neden bilimi
nedeniyle
nedenli
nedenli nedensiz
nedense
nedensel
nedensellik,-gi
nedensellik ilkesi
nedensiz
neden sonra
neden tanricilik,-gi
nedim
nedime
nedret
nefaset
nefer
nefes
nefes borusu
nefes darligi
nefes etmek
nefes kesici
nefesleme
nefeslemek
nefeslenme
nefeslenmek
nefesli
nefesli çalgi
nefeslik,-gi
nefes nefese
nefha
nefir
nefis (hos)
nefis,-fsi (öz)
nefis muhasebesi
nefis mücadelesi
nefis müdafaasi
nefiy,-fyi
nefret
nefret etmek
nefrit
nefsanî
nefsaniyet
nefsi müdafaa
neft
neftî
neftîlesme
neftîlesmek
neftîlestirme
neftîlestirmek
neftimsi
neft yagi
nefyedilme
nefyedilmek
nefyetme
nefyetmek
negatif
negatif büyüklük,-gü
negatif sayi
neharî
nehir,-hri
nehir roman
nehiy,-hyi
nekahet
nekahethane
nekais
nekbet
nekes
nekeslik,-gi
nekre
nekrelik,-gi
nekroloji
nekrotik,-gi
nekroz
nektar
nem
nema
nemalandirma
nemalandirmak
nemalanma
nemalanmak
nemcil
Nemçe
nemçeker
nemdenetir
neme gerek
neme lâzim
neme lâzimci
neme lâzimcilik,-gi
neme yönelim
nemf
nemlendirici
nemlendirici krem
nemlendirme
nemlendirmek
nemlenis
nemlenme
nemlenmek
nemletme
nemletmek
nemli
nemlilik,-gi
nemli nemli
nemölçer
nemrut,-du
Nemrut
nemrutlasma
nemrutlasmak
nemrutluk,-gu
Nemse
nene
neodim
neojen
neolitik,-gi
neolojizm
neon
neon lâmbasi
neon tüpü
neoplâzma
neozoik,-gi
nepotist
nepotizm
Neptün
neptünyum
nerde
nerden
nerdeyse
nere
nerede
nereden
nereden nereye
neredeyse
nereli
neresi
nereye
nergis
nergisgiller
nergis zambagi
neritik,-gi
nervür
nervürlü
nesebi gayrisahih
nesebi sahih
nesep,-bi
nesi
nesiç,-sci
nesih,-shi
nesil,-sli
nesim
nesir,-sri
neskafe
nesne
nesnel
nesnelci
nesnelcilik,-gi
nesnellesme
nesnellesmek
nesnellik,-gi
nesne öbegi
nesnesel
nesnesiz
Nesturî
nese
neselendirme
neselendirmek
neselenis
neselenme
neselenmek
neseli
nesesiz
nesesizlik,-gi
neset
neset etmek
nesetli
neside
nesir,-sri
nesredilme
nesredilmek
nesren
nesretme
nesretmek
nesriyat
nesrolunma
nesrolunmak
nester
nesterleme
nesterlemek
nesveli
nesvünema
net
netameli
netice
neticelendirme
neticelendirmek
neticelenis
neticelenme
neticelenmek
neticelesme
neticelesmek
neticesiz
neticeten
netlesme
netlesmek
netlestirme
netlestirmek
netlik,-gi
net resim,-smi
net ücret
neuzübillâh
neva
nevabuselik,-gi
nevale
nevazil
nevazis
nevbet
neveser
nevi,-v'i
nevir,-vri
nev'i sahsina
münhasir
nevmit,-di
nevralji
nevraljik,-gi
nevrasteni
nevresim
nevrofik,-gi
nevroloji
nevropat
nevroz
nevruz
Nevruz Bayrami
nevruz otu
Nevsehir
nevton
nevyunanî
nevyunanîlik,-gi
nevzat
ney
neyçe
neyi
neyse
neyzen
neyzen bakisli
nezafet
nezahet
nezaket
nezaketen
nezaketli
nezaketlilik,-gi
nezaketsiz
nezaketsizlik,-gi
nezaret
nezaret etmek
nezarethane
nezaretli
nezaretsiz
nezdinde
nez'etme
nez'etmek
nez hâli
nezif,-zfi
nezih
nezir,-zri
nezle
nezleli
nezle otu
nezretme
nezretmek
nezt,-zdi
nikris
nisfet
nisfinnehar
nisfiye
nisif,-sfi
nisif kutur,-tru
nisadir
nisadir kaymagi
nisadir ruhu
nice
nicel
niceleme
nicelemek
niceleyici
niceleyis
nicelik,-gi
nice nice
niçin
nida
nifak
nifakçi
Nigde
nihaî
nihaî karar
nihale
nihan
nihavent,-di
nihayet
nihayetinde
nihayetlenme
nihayetlenmek
nihayetsiz
nihilist
nihilizm
Nijerya
Nijeryali
nikâh
nikâh etmek
nikâhlama
nikâhlamak
nikâhlanis
nikâhlanma
nikâhlanmak
nikâhlayis
nikâhli
nikâhlik,-gi
nikâhlilik,-gi
nikâh memuru
nikâhsiz
nikâhsizlik,-gi
nikâh sekeri
nikap,-bi
Nikaragua
Nikaraguali
nikbet
nikbin
nikbinlik,-gi
nikel
nikelâj
nikel kaplama
nikelleme
nikellemek
nikelli
nikelsiz
nikotin
nikriz
Niksar (ilçe)
nilüfer
Nilüfer (ilçe)
nilüfergiller
nim
nimbus
nimet
nimet hakki
nimetsinas
nine
ninni
nipel
nirengi
nirengi haritasi
nirengi noktasi
nisaî
nisaiye
nisaiyeci
nisaiyecilik,-gi
nisan
nisan baligi (saka)
nisan yagmuru
nisap,-bi
nispet
nispetçi
nispet eki
nispeten
nispet etmek
nispet î'si
nispetli
nispetsiz
nispetsizlik,-gi
nispet yapmak
nispet y'si
nispî
nispî temsil
nisyan
nis
nisaburek,-gi
nisan
nisanci
nisancilik,-gi
nisane
nisangâh
nisangeç,-ci
nisan halkasi
nisanlama
nisanlamak
nisanlanis
nisanlanma
nisanlanmak
nisanli
nisanlik,-gi
nisanlilik,-gi
nisansiz
nisan yapmak
nisan yüzügü
nisasta
nisasta bugdayi
nisastacilik,-gi
nisastalanma
nisastalanmak
nite
nitekim
nitel
niteleme
niteleme belirteci
nitelemek
niteleme sifati
niteleme zarfi
nitelendirilme
nitelendirilmek
nitelendirme
nitelendirmek
nitelenis
nitelenme
nitelenmek
niteleyis
nitelik,-gi
nitelikli
nitelikli isçi
niteliklilik,-gi
niteliksiz
niteliksizlik,-gi
nitramit
nitrat
nitratin
nitratlasma
nitratli
nitrik asit,-di
nitrik oksit,-di
nitrogliserin
nitrojen
nitroselüloz
niyabet
niyaz
niyaz etmek
niyaz eylemek
niye
niyet
niyetçi
niyetçilik,-gi
niyet etmek
niyeti bozuk,-gu
niyetlenis
niyetlenme
niyetlenmek
niyetli
niyetsiz
niyobyum
niza,-i
nizam
nizamî
nizamiye
nizamiye kapisi
nizamiye karakolu
nizamli
nizamname
nizamsiz
nizamsizlik,-gi
Nizip (ilçe)
nobelyum
nobran
nobranca
nobranlik,-gi
nod
nodul
nodullama
nodullamak
nodullanma
nodullanmak
nodül
Noel
Noel agaci
Noel baba
Nogay
Nogayca
nohudî
nohut,-du
nohutlu
nohutsuz
nokra
noksan
noksanlik,-gi
noksansiz
nokta
noktaci
noktacilik,-gi
noktainazar
noktalama
noktalama isareti
noktalama isaretleri
noktalamak
noktalanma
noktalanmak
noktalayis
noktali
noktali delik,-gi
noktali virgül
nokta memuru
nokta nokta
noktasi noktasina
noktasiz
nom
nominal,-li
nominal deger
nominalizm
nominatif
nomografi
nonfigüratif
nonos
non-stop
norm
normal,-li
normalalti
normallesme
normallesmek
normallestirme
normallestirmek
normallik,-gi
normalüstü
normatif
norton elegi
Norveç
Norveççe
Norveçli
nostalji
nostaljik,-gi
nosyon
not
nota
notalama
notalamak
notam
noter
noterlik,-gi
not etmek
nova
nöbet
nöbetçi
nöbetçilik,-gi
nöbetlese
nöbetlesme
nöbetlesmek
nöbet sekeri
nörolog,-gu
nöroloji
nöron
nörotik,-gi
nörotik karakter
nörotik kisilik,-gi
nötr
nötralizasyon
nötralize
nötralize etmek
nötrleme
nötrlemek
nötrlesme
nötrlesmek
nötrlestirme
nötrlestirmek
nötrlük,-gü
nötron
Nuh
nuhuset
nukut
numara
numaraci
numaracilik,-gi
numaralama
numaralamak
numaralandirma
numaralandirmak
numaralanis
numaralanma
numaralanmak
numaralayis
numarali
numarasiz
numara yapmak
numen
numune
numunelik,-gi
nur
nuranî
Nurdagi'ni (ilçe)
Nurhak (ilçe)
nurlandirma
nurlandirmak
nurlanis
nurlanma
nurlanmak
nurlu
nursuz
nursuz pirsiz
nuruaynim
nuruçesmim
nurudidem
nur yüzlü
Nusaybin (ilçe)
Nusayrî
nutuk,-tku
nüans
nübüvvet
nüfus
nüfus bilimci
nüfus bilimi
nüfus bilimsel
nüfus cografyasi
nüfus cüzdani
nüfusçu
nüfus kâgidi
nüfus kalemi
nüfus kaydi
nüfus kesafeti
nüfus kütügü
nüfus memurlugu
nüfus patlamasi
nüfus plânlamasi
nüfus sayimi
nüfus tezkeresi
nüfus yogunlugu
nüfuz
nüfuz etmek
nüfuzkâr
nüfuzlu
nüfuzsuz
nüfuz ticareti
nühüft
nükleer
nükleer enerji
nükleer reaktör
nükleer santral,-li
nükleer silâh
nükleon
nükleoprotein
nüksetme
nüksetmek
nükte
nükteci
nüktecilik,-gi
nüktedan
nüktedanlik,-gi
nükteli
nüktesiz
nükte yapmak
nükul,-lü
nükul etmek
nümayis
nümayisçi
nümayiskâr
nüsha
nütasyon
nüve
nüzul,-lü
nüzullü